Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä.

Luku 24

Jeesus puhuu tulevista tapahtumista

Temppelin hävitys

(Mark. 13:1,2; Luuk. 21:5,6)

1. Kun Jeesus oli tullut ulos temppelistä ja oli lähdössä pois, opetuslapset tulivat hänen luokseen näyttääkseen hänelle temppelin rakennuksia.

2. Niin Jeesus sanoi heille: "Näettehän kaiken tämän? Totisesti minä sanon teille: tähän ei jää kiveä kiven päälle, vaan kaikki revitään maahan."

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Matt. 24:1-2)

Jeesuksen eskatologinen puhe

1.Jeesus oli ollut pyhäkössä viimeistä kertaa. Nyt hän lähti Öljymäelle (j. 3). Oli tiistai-iltapäivä pääsiäisviikolla. Opetuslasten halu näyttää hänelle pyhäkköä liittyy mahdollisesti 23:38:n sanoihin. Jerusalemin temppeli oli laajalti tunnettu kauneudestaan, ja sitä pidettiin yhtenä maailman ihmeistä. Talmudissa sanottiin: Se, joka ei ole nähnyt Herodeksen temppeliä, ei ole koskaan nähnyt kaunista rakennusta.

2.Mikään ei ollut epätodennäköisempää kuin tämä, mitä Jeesus sanoi. Temppeli oli maan ylpeys, ja maassa oli nyt rauha. Elettiin »pax Romanan» aikaa, jonka Rooma oli väkivalloin luonut suuressa osassa asuttua maailmaa. Rooma oli ainoa suurvalta, ja oli aivan uskomatonta, että roomalaiset itse hävittäisivät Jerusalemin ja sen temppelin. Ei kuitenkaan kulunut neljää vuosikymmentä, kun Jeesuksen sanat olivat jo käyneet toteen. Muita temppeleitä on raunioina ympäri maailmaa. Niiden rauniot ovat kertomassa katoavasta suuruudesta. Näin ei ole Jerusalemin temppelin laita. Se on täydellisesti hävitetty. Jotkut kivistä, joista Jeesus tässä puhuu, olivat suunnattoman suuria, ne saattoivat olla jopa 12 metriä pitkiä, leveyden ja korkeuden vaihdellessa neljästä kuuteen metriin. Josefus kirjoittaa joidenkin olleen lähes parikymmentä metriä pitkiä. Sellaisen rakennuksen tuhoaminen näytti mahdottomalta. Jerusalem ja temppeli hävitettiin vuonna 70, ja tuomio oli niin täydellinen, että eräs Turnus Rufus toi auran temppelin paikalle ja kynti maan sen kohdalta. Neljännellä vuosisadalla ennustus täyttyi lopullisesti, kun keisari Julianus epäonnistuneessa yrityksessään rakentaa temppeli uudestaan siirsi pois ne kivet, jotka olivat vuoden 70 hävityksestä jäljellä.

*************************************************

Lopun merkkejä

(Mark. 13:3-13; Luuk. 21:7-19)

3. Kun Jeesus istui yksin Öljymäellä, opetuslapset tulivat hänen luokseen ja kysyivät: "Sano meille, milloin se tapahtuu. Mikä on sinun tulemisesi ja tämän aikakauden päättymisen merkki?"

4. Jeesus vastasi heille: "Varokaa, ettei kukaan eksytä teitä.

5. Sillä monet tulevat minun nimessäni ja sanovat: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monia.

6. Te saatte kuulla sodan ääniä ja sanomia sodista, mutta älkää pelästykö. Näin täytyy tapahtua, mutta se ei vielä ole loppu.

7. Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja monin paikoin tulee nälänhätää ja maanjäristyksiä.

8. Mutta kaikki tämä on vasta synnytystuskien alkua.

9. Silloin te joudutte(33) ahdistukseen, monia teistä tapetaan, ja kaikki kansat vihaavat teitä minun nimeni tähden.

10. Silloin monet luopuvat, ilmiantavat toisensa ja vihaavat toinen toistaan.

11. Monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monia.

12. Ja koska laittomuus lisääntyy, kylmenee monien rakkaus.

13. Mutta joka kestää loppuun asti, pelastuu.

14. Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan koko maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu." 

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Matt. 24:3-14)

3.Jeesuksen eskatologista puhetta on joskus sanottu toiseksi vuorisaarnaksi. Se koskee Jerusalemin kaupungin hävitystä ja Jeesuksen toista tulemusta. Opetuslapset - oikeastaan neljä heistä Mark 13:3:n mukaan, Pietari, Jaakob, Johannes ja Andreas, esittivät kolme kysymystä: a) Milloin temppeli hävitetään? b) Mikä on tulemuksen merkki? c) Mikä on maailmanloppua ennakoiva merkki? He eivät kysyneet näitä uteliaisuudesta. He tunsivat varmastikin tämän koskevan heitä henkilökohtaisesti. Vastaus ensimmäiseen kysymykseen, milloin temppeli tuhottaisiin, ilmenee tarkemmin Luuk 21:12-24:sta, vaikkakaan Jeesus ei ilmoita täsmällistä ajankohtaa. Jeesuksen tulemusta edeltävistä merkeistä voidaan lukea Matt 24:4-26, 32-37:sta. Aikojen loppua enteilevistä merkeistä saadaan tietoa jakeista 27-31, 40-51 ja 25:1-46. Sana "tulemus (parçsia)" esiintyy evankeliumeissa ainoastaan tässä luvussa (jj. 3,27,37 ja 39). Muutoin se esiintyy Ut:ssa yhteensä 24 kertaa. Sanaa käytettiin yleensä kuvaamaan maaherran saapumista provinssiinsa tai kuninkaan tulosta kansansa luo. Se tarkoitti yleensä arvokasta ja mahtavaa tulemista. Sana ilmaisee myös henkilökohtaista läsnäoloa. Sana "parçsia" tulee sanoista "para" ('vieressä', 'kanssa') ja "çsia" ('oleminen'). Se ilmaisee sekä jonkun saapumista että hänen läsnäoloaan. Paavali käyttää ilmaisua Fil 2:12 kehottaessaan, että kristittyjen tulisi ahkeroida pelastuakseen muulloinkin kuin silloin, kun hän oli heidän keskuudessaan "(parçsia)".

4.Jakeet 4-14 koskevat koko aikaa aina Jeesuksen toiseen tulemiseen asti. Opetuslasten tuli olla koko ajan valppaina eksytyksien tähden. "Eksytä (planaè)", petä teitä uskomaan jotakin, mikä ei ole totta.

5.Ensin tulisi vääriä kristuksia, sen jälkeen vääriä profeettoja (j. 11) ja sitten molempia (j. 24). Se, että he tulivat Jeesuksen nimessä, ei välttämättä merkinnyt sitä, että he olisivat käyttäneet tätä nimeä, vaan että he ilmoittivat olevansa Messiaita. Heti Jeesuksen maallisen elämän jälkeisestä ajasta lähtien tunnemme koko joukon tällaisia messiashahmoja - noita Simon (Apt 8:9-10), Teudas, Bar-Kokba ym.

6.Sotien melskettä tullaan kuulemaan läheltä ja sanomia sodista etäisemmistä paikoista. Kysymys ei ole vain taistelevista sotajoukoista tai yksiköistä, vaan totaalisesta sodankäynnistä - kansa kansaa ja valtakunta valtakuntaa vastaan.

8.Tämä oli vain alkua paljon suuremmille ja kauheammille tapahtumille - suurelle ahdistukselle, jollaista maailma ei koskaan aikaisemmin ole nähnyt (j. 21), Vrt. Jes 26:16-19; Miika 4:9-10 ja Ilm 12:1-5 tuskista, joita verrataan synnyttävän naisen tuskiin.

9.Synnytystuskat, jotka ulottuvat yli maanpiirin, ovat alkuna maailman uudestisyntymiselle. Se tapahtuu vainon ja kärsimyksen kautta. Kristittyjen joukossa tulee myös esiintymään uskosta luopumista.

11.Edellisen jakeen johdosta vääriä profeettoja on pidettävä ihmisinä, jotka ovat kuuluneet kristittyjen joukkoon. Heidän toiminnassaan on kuitenkin väärät vaikuttimet.

12.Sana "kylmenee (psykhè)" tarkoittaa 'hengittää, tuulla, viiletä'. Maailman hengen jäätävät tuulet puhaltavat Jumalan seurakunnan yli. Hengellinen voima viilenee.

13."Loppu (telos)" tarkoittaa elämän tai myös ajan päättymistä. Se, joka tässä mainituista koetuksista huolimatta elää edelleen Kristukselle ja palvelee häntä, pääsee Jumalan kirkkauteen.

14.Evankeliumia oli julistettu koko roomalaisessa maailmassa ennen Jerusalemin hävitystä, mutta jakeella on epäilemättä lisämerkitys, lopun aikaa silmällä pitäen. "Maailma (oikçmenê)", tarkoittaa koko asuttua tai sivistynyttä maailmaa. Tätä sanaa käytettiin kuvaamaan Rooman valtakuntaa sen ollessa maailmanvalta, Luuk 2:1. On kysymys kansoista eikä yksittäisistä henkilöistä.

*************************************************

Suuri ahdistus

(Mark. 13:14-23; Luuk. 21:20-24)

"Kun siis näette hävityksen kauhistuksen, josta profeetta Daniel on puhunut, seisovan pyhässä paikassa" - lukija huomatkoon tämän -

16. "silloin ne, jotka ovat Juudeassa, paetkoot vuorille.

17. Joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan mitään sisältä talostaan,

18. ja joka on pellolla, älköön palatko noutamaan viittaansa.

19. Voi niitä, jotka noina päivinä ovat raskaana tai imettävät!

20. Rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina.

21. Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta tähän asti eikä tule koskaan olemaan.

22. Ellei niitä päiviä lyhennettäisi, yksikään ihminen ei pelastuisi. Mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.

23. Jos joku silloin sanoo teille: 'Katso, täällä on Kristus' tai 'Tuolla', älkää uskoko.

24. Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.

25. Tämän minä olen teille ennalta ilmoittanut.

26. Jos siis teille sanotaan: 'Katso, hän on autiomaassa', älkää menkö sinne, tai jos sanotaan: 'Hän on kammioissa', älkää uskoko sitä.

27. Sillä niin kuin salama leimahtaa idässä ja näkyy länteen asti, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus.

28. Missä on raato, sinne kokoontuvat korppikotkat." 

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Matt. 24:15-28)

15.Jeesus viittaa Danielin ennustukseen (9:26-27), joka osittain toteutui syyrialaisen hallitsijan Antiokhos IV Epifaneksen uhratessa vuonna 168 jKr. sian pyhäkön alttarilla ja rakentaessa alttarin kreikkalaisille jumalille (1 Mak 1:54-64; 2 Makk 6:1-9). Mutta Jeesus käyttää selvästi samoja sanoja kuin profetia. Myös temppelin hävityksessä sanat toteutuivat. Lopulta ennustus viittaa myös lopun aikaan, jolloin antikristus saastuttaa temppelin asettumalla sinne ja vaatimalla kunnioitusta (Dan 9:27; 11:4-45). "Hävityksen kauhistus, (bdelygma" sanasta "bdelyssomai" 'tuntea pahoinvointia', 'menettää ruokahalunsa pahan hajun vuoksi'.

16.Jerusalemia piiritettiin kolme kertaa juutalaissodan aikana. Ensimmäisen kerran se tapahtui vuonna 66, jolloin roomalaisten joukkoja johti juutalainen kenraali Cestius Gallus. Vuonna 68 tuli Vespasianus, ja lopullinen valtaus tapahtui vuonna 70 Tiituksen aikana. Roomalaisten suoritettua ensimmäisen hyökkäyksensä Jerusalemia vastaan Cestius Galluksen johdolla he vetäytyivät äkkiarvaamatta takaisin. Tämän sotaliikkeen aikana kristityt lähtivät kaupungista, kuten Jeesus oli kehottanut. He pakenivat Pellaan ja muihin Jordanin itäpuolella oleviin paikkoihin. Pella oli Pereassa ja oli yksi Dekapoliksen kaupungeista vajaan sadan kilometrin päässä pohjois-koilliseen Jerusalemista.

17.Jeesus puhui viime hetkellä tapahtuvasta paosta. Ihmiset oleskelivat suuren osan päivästä laakeilla katoilla. Sinne pääsi portaita pitkin, jotka usein oli rakennettu pihaan johtavan portin viereen.

18.Henkensä säilyttäminen on paljon arvokkaampaa kuin montakin vaatekappaletta.

19."Voi"-huudolla ei tässä ole mitään tekemistä tuomion kanssa. Se ilmentää vain valittelua. Jakeet 19 ja 20 koskevat ainoastaan Jerusalemin hävitystä. Naiset, jotka ovat raskaana tai joilla on pikkulapsi, eivät ole muita huonommassa asemassa Jeesuksen tullessa takaisin. Myöskään sillä ei ole suurtakaan merkitystä, tapahtuuko pako talvella vai keväällä (j. 20). Sodan aikana on toisin. Lapsen kanssa pakeneminen on vaikeampaa.

20.Sapattina sai kulkea noin kilometrin pituisen matkan, 2000 kyynärää.

21.Jeesuksen ennustamaa ahdistusta sanotaan myös Jaakobin ahdistukseksi (Jer 30:7). Sillä ei ole vertauskohdetta. Se on ahdistuksen aika sekä Israelille että pakanakansoille (Hes 30). Ahdistus on aikaa, jolloin Jumalan vihan maljat vuodatetaan ihmiskunnan ylle, joka ei ole tahtonut ottaa vastaan hänen pelastustaan. Luukas (21:22) kirjoittaa, että tämä on koston aika, jolloin viha vuodatetaan kansan ylle, jonka pahuus on saavuttanut huippunsa.

22.Jumala ei pidennä ahdistusta, mutta joskus hän lyhentää sitä. Tässä tilanteessa se tulee olemaan ehdottoman välttämätöntä, jotta valitut pelastuisivat. Aika tulee siis olemaan lyhyempi kuin on odotettu. Joku on sitä mieltä, että se viittaa Jerusalemin hävityksen aikaisiin kärsimyksiin, mutta tähän voidaan vastata, että valitut pelastuivat siitä tuomiosta. Sitä paitsi oli monia, joita se ei suoranaisesti koskenut. On todennäköisempää, että kysymys on niistä päivistä, jolloin Antikristus hallitsee. Antikristuksen maailmanvalta on saava äkillisen lopun, kun Kristus tullessaan tuhoaa hänet, 2 Tess. 2:8. "Lyhennetty (koloboè)" tarkoittaa amputoimista, poikkileikkaamista ja tyngän jättämistä.

23.Varoitus vääristä kristuksista toistuu (ks. j. 5). Sellaisia oli paljon Jerusalemin hävityksen aikoihin, mutta Jeesus viittaa tässä selvästi myös lopun ajan tapahtumiin.

24.Ahdistuksen aikana on aina ihmisiä, jotka tarttuvat vääriin messiaisiin kuin hukkuva oljenkorteen. He uskovat valheisiin ja taikuuteen toivoen tilanteen paranemista.

25.Jumala varoittaa omiaan etukäteen.

26.Jeesus ei tule salaa. Ensi kerran tullessaan hän syntyi vaatimattomassa Beetlehemin pikkukaupungissa. Hänen toinen tulemuksensa tiedetään kaikkialla maailmassa. Jeesus varoittaa vääristä huhuista, joita liikkuu paljon vaikeina aikoina.

27.Kristuksen paluu "(parçsia", ks. j. 3) tulee olemaan näkyvä. Kukaan ei jää siitä epätietoiseksi. Hänen paluunsa riittää todisteeksi. Ei ole kysymys paikallisluontoisesta tapauksesta, se huomataan sekä idässä että lännessä.

28.Kun aika on kypsä. tuomio tulee. Niin kävi Jerusalemissa roomalaisten vallatessa sen. Missä on raatoja, sinne kokoontuu kotkia ja muita haaskalintuja. Jae kävi toteen Jerusalemia hävitettäessä, mutta se toteutuu lopullisesti. kun Jerusalem piiritetään juuri ennen Jeesuksen tulemusta, kun hän astuu Öljymäelle. Vrt. Sak 14:1-5. "Raato (ptèma" sanasta "piptè" 'kaatua', 'pudota') tarkoittaa kaatunutta ruumista, vrt. latinan "cadaver", joka tulee sanasta "cado", kaatua.

*************************************************

Ihmisen Pojan tuleminen

(Mark. 13:24-37; Luuk. 21:25-33, 17:26-30,34-36)

29. "Mutta heti noiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee eikä kuu anna valoaan. Tähdet putoavat taivaalta, ja taivaiden voimat järkkyvät.

30. Silloin taivaalla näkyy Ihmisen Pojan merkki ja kaikki maan sukukunnat vaikeroivat, kun näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan.

31. Suuren pasuunan soidessa hän lähettää enkelinsä kokoamaan hänen valittunsa neljältä ilmansuunnalta, taivasten ääristä niiden toisiin ääriin asti.

32. Oppikaa viikunapuusta tämä vertaus: kun sen oksa virkoaa ja lehdet puhkeavat, te tiedätte, että kesä on lähellä.

33. Samoin nähdessänne kaiken tämän tietäkää, että se on lähellä, oven edessä.

34. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennen kuin tämä kaikki tapahtuu.

35. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa.

36. Mutta sitä päivää tai hetkeä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit eikä Poika, vaan Isä yksin.

37. Niin kuin oli Nooan päivinä, niin on oleva myös Ihmisen Pojan tullessa.

38. Niinä päivinä ennen vedenpaisumusta ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin.

39. He eivät aavistaneet mitään, ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki mukanaan. Näin on myös silloin, kun Ihmisen Poika tulee.

40. Silloin on kaksi miestä pellolla: toinen otetaan, toinen jätetään.

41. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä: toinen otetaan, toinen jätetään.

42. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee.

43. Mutta sen te ymmärrätte, että jos talon isäntä tietäisi, millä yön hetkellä varas tulee, hän valvoisi eikä antaisi murtautua taloonsa.

44. Sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä Ihmisen Poika tulee hetkellä, jota ette aavista."

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Matt. 24:29-44)

29.Ennustus laajenee. Se ei koske enää vain rajoitettua tapahtumaa, esimerkiksi kaupungin valtausta, vaan taivas ja maakin joutuvat liikkeeseen. Vanha maailma häviää antaakseen tilaa uudelle. Voimat, jotka pitävät taivaankappaleita paikoillaan, planeettoja radoillaan, tulevat järkkymään. Maailma kulkee tuhoaan kohti.

30.Koska Kristus ei itse selittänyt, mikä tämä merkki on, on turha yrittää arvata sitä. Joku on sitä mieltä, että Jeesuksen tulemus pilvissä on juuri se merkki. Hän nousi ylös pilven peittäessä hänet opetuslasten näkyvistä (Apt 19-11), ja hän on tuleva takaisin taivaan pilvien päällä (Dan 7:13-14). Nämä ihmiset eivät itke katumuksen vaan epätoivon kyyneliä. "Parkuvat (koptè)", oikeastaan lyövät tuskaisina rintaansa.

31.Muinaisessa Israelissa pasuunat kutsuivat kansan sotaan ja suuriin juhliin tai ilmoittivat uuden kuukauden alkavaksi, 4 Moos 10:1-10; Ps 81:4; Vrt. Jes 27:13. Jumalan pasuuna on mainittu myös 1 Tess 4:16:ssa. Enkelit toteuttavat Jumalan tahdon (13:41). "Neljältä ilmalta", ilmansuunnalta korostaa valittujen kokoamista kaikilta maan kolkilta. On todennäköistä, että kuvaus viittaa pyhien kokoamiseen taivaaseen Kristuksen tullessa takaisin. Eräät kuitenkin uskovat sen viittaavan juutalaisten kokoontumiseen omaan maahansa, mikä on useita kertoja ennustettu Vt:ssa (ks. esim. 5 Moos 30:1-6 ja Jer 23:3-8). Herra karkotti heidät pois, ja hän tuo heidät myös takaisin.

32.Jeesuksen paluun täsmällinen ajankohta ei ole tiedossa (j. 36), mutta on olemassa selviä merkkejä, jotka enteilevät tapahtumaa. Jeesus käytti luonnosta otettua kuvaa. Kukaan ei tarvitse kalenteria huomatakseen kesän saapuneen. Se ilmenee luonnosta. Viikunapuu, jossa hedelmät tulivat ennen lehtiä, oli Israelissa varma kevään merkki.

33.Mainituista merkeistä heidän tulisi ymmärtää, että hetki on pian lähellä. Lähellä, oven edessä - kynnyksellä.

34.Puhetta sukupolvesta on tulkittu usealla eri tavalla. Tavallisimmat tulkinnat ovat seuraavat: a) Jeesus tarkoitti, että se sukupolvi, joka kuuli hänen puhuvan, näkisi Jerusalemin hävityksen, mikä tapahtui 40 vuotta myöhemmin. b) Sana "sukupolvi (genea)" voi tarkoittaa myös kansanheimoa. Se viittaisi tässä Juudan kansaan, joka ei milloinkaan häviä. c) Jeesus tarkoitti juutalaisia, joiden kanssa oli sinä päivänä ollut tekemisissä (21:23 - 23:39). d) Se sukupolvi, joka näkee näiden tapahtumien alun (Luuk 21:30-31), näkee lopunkin, »tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki tapahtuu», Luuk 21:32.

35.Lopussa taivas ja maa tuhoutuvat, mutta se, mitä Jeesus on sanonut, tulee kestämään ikuisesti. Vrt. 1 Piet 1:24-25.

36.Tiedämme varmasti Jeesuksen tulevan, mutta kukaan ei tiedä, milloin se tapahtuu. Päivä ja hetki on päätetty, mutta ainoastaan Jumala tietää, milloin aika on täyttynyt. Vrt, Apt 1:7. Monissa käännöksissä on ilmaisu »eikä myöskään Poika». Tämä esiintyy monissa vanhoissa käsikirjoituksissa (vrt. Mark 13:32).

37.Nooan ajalle oli leimaa-antavaa kevytmielinen turvallisuuden tunne, ja vääryys sai kokonaan ylivallan. »Maa tuli täyteen väkivaltaa», 1 Moos 6:11. Nooan julistamaa sanomaa eivät hänen aikalaisensa ottaneet vastaan. Kansa pilkkasi häntä ja sanoi hänen puhuvan tyhmyyksiä. Katastrofin merkkejäkään ei ollut näkyvissä. Nooan saarna oli riittävä merkki kansan varoittamiseksi.

"Tulemus (parçsia)". Kaikkialla Ut:ssa, missä tämä kreikan kielen sana esiintyy, se kuvaa fyysistä saapumista ja läsnäoloa.

38.Ihmisten elämäntavassa ei tässä mainita mitään erityistä vikaa, mutta siihen aikaan korostettiin oikeita asioita niin, että siitä oli lopulta seurauksena vääryys. Antauduttiin kokonaan maallisiin asioihin ja unohdettiin hengelliset arvot. Sen ajan ihmiset olivat pahoja, mutta Jeesus ei korosta tässä sitä. Hän viittaa heidän jokapäiväiseen elämäänsä ja vedenpaisumukseen, joka tuli heille täysin yllättäen.

40.Ulkonaisesti näillä kahdella ihmisellä ei ole mitään eroa. Toinen on kuitenkin valmistautunut ottamaan vastaan Jeesuksen. Siksi Jeesus tuleekin noutamaan hänet. Ks. 1 Tess 4:17.

41.Tuuli - tai vesimyllyt kuuluvat paljon myöhempään aikaan. Jeesuksen aikaan jauhettiin käsikivillä. Kaksi suurta kiveä oli asetettu päällekkäin ja päällimmäistä pyöritettiin kahvan avulla. Jauhaminen oli naisten työtä. Raamatussa on lukuisia viittauksia jauhamiseen (ks. esim. Saarn 12:4; Jer 25:10; Ilm 18:22). Työtä tehtiin joko varhain aamulla tai myöhään illalla. Myllynkivet olivat taloudessa niin tärkeät, että niitä ei ollut luvallista ottaa pantiksi, 5 Moos 24:6.

42."Valvokaa siis" merkitsee, että meidän tulee elää pyhitettyä elämää sitä päivää odotellessa. Meidän tulee olla valmiit, Luuk 12:35. Jeesus ikään kuin käskee alati pitää silmänsä auki voidakseen nähdä merkit ja odottaa sitä päivää. Mutta kaikesta valvomisesta huolimatta yksikään ei tiedä Herran tulemuksen päivää eikä hetkeä. Hänen tulemuksensa päivä luo valoaan kaikkiin meidän muihin päiviimme. Meidän tulee olla aina valmiit sitä varten.

43.Emme voi esittää mitään puolustusta, miksi emme olisi valmiita. Ks. 1 Tess 5:2-4. Yövartioista ks. Matt 14:25.

44."Olkaa valmiit" ilmaisee saman kuin kehotus »valvokaa». Emme tiedä, milloin Herra tulee, mutta tiedämme hänen tulevan. Vanha rabbiininen sananlasku sanoi: »Kolme asiaa tulee odottamatta: Messias, aarteen löytyminen ja skorpioni.» Sana "sentähden" varoittaa meitä toistamasta edellisessä jakeessa mainittua virhettä. Jos uskomme Jeesuksen tulemukseen, meidän on myös elettävä sen mukaisesti. "Tekin" viittaa juuri mainittuun perheenisäntään. Hänen laillaan myös Kristusta odottavan uskovan tulee valvoa. Koko yö on valvottava. Valvomisen ollessa kysymyksessä on perustavan tärkeätä, että pysytään joka hetki valveilla.

*************************************************

Hyvä ja paha palvelija

(Luuk. 12:41-48)

"Kuka siis on uskollinen ja viisas palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan sille ruokaa ajallaan?

46. Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan löytää näin tekemästä!

47. Totisesti minä sanon teille: hänen herransa asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi.

48. Mutta jos palvelija on paha, hän sanoo sydämessään: 'Minun herrani viipyy',

49. ja hän alkaa lyödä palvelustovereitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa.

50. Mutta päivänä, jota hän ei aavista, ja hetkenä, jota hän ei tiedä, hänen herransa tulee

51. ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin tekopyhille. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys." 

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Matt. 24:45-51)

45.Tässä on ensimmäinen Jeesuksen paluuseen valmistautumista koskeva vertaus. Se on kohdistettu erityisesti papeille ja saarnaajille, jotka ovat vastuussa ihmisten hengellisestä ravitsemisesta. Luuk 12:41:n mukaan Jeesus esitti tämän vertauksen vastaukseksi Pietarin kysymykseen, tarkoittiko hän opetuslapsia sanoessaan, että perheenisäntä valvoisi, jos tietäisi, milloin varas tulee.

46.Hyvä palvelija tekee täsmälleen niin kuin hänen herransa on käskenyt. Hän ei istu toimettomana, vaan palvelee odottaessaan.

47.Kuuliaisuuden palkka ei ole lepoon pääseminen, vaan nimitys suurempaan tehtävään. Se, joka tekee Jumalan tahdon, saa hallita tulevassa maailmassa, 1 Kor 6:2-3.

48.Mitä ihminen ajattelee sydämessään, merkitsee usein enemmän kuin mitä hän puhuu, Snl 23:7. Vrt. 1 Piet 3:4. Sanoa jotakin sydämessään on ajatella ilmaisematta ajatuksiaan. Jos ihminen kadottaa sydämestään näyn Herran tulemuksesta, se voi johtaa käytökseen, joka mainitaan jakeessa 49.

49.Koska huonon palvelijan isäntä on poissa, tämä aivan häikäilemättä osoittaa todellisen kelvottomuutensa. Heti kun hänelle selviää, että hänen herransa viipyy, hän muuttaa asennoitumistaan. Hän esiintyy isäntänä ja käyttää valtaansa muiden painostamiseen. Ensin kerrotaan palvelijan käytöksestä kanssapalvelijoitaan kohtaan, ja sen jälkeen siitä, miten hän muuten käyttäytyi. Hän joi juopuneiden kanssa. Sellaisesta elämästä ei voi olla seurauksena muuta kuin onnettomuutta.

50.Palvelija lankesi omaan pahuuteensa. Hänet yllätettiin käyttämästä väärin saamaansa luottamusta, eikä hän pystynyt puolustautumaan.

51."Hakata kappaleiksi, dikhotomeè" tulee sanoista "dikha" (kahtia) ja "temnè" (leikata). Sillä voi olla myös merkitys: erottaa jostakin, asettaa sivuun.

 

Sivun alkuun