Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä.

Luku 19

Jeesuksen vaellus Jerusalemiin

Kysymys avioerosta ja naimattomuudesta

(Mark. 10:1-12)

1. Kun Jeesus oli päättänyt nämä puheensa, hän lähti Galileasta ja kulki Jordanin toista puolta Juudean alueelle.

2. Häntä seurasi suuri joukko ihmisiä, ja hän paransi heitä siellä.

3. Hänen luokseen tuli myös fariseuksia, jotka koetellakseen häntä kysyivät: "Onko miehen lupa hylätä vaimonsa mistä syystä tahansa?"

4. Hän vastasi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa loi heidät mieheksi ja naiseksi

5. ja sanoi: 'Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa, ja niistä kahdesta tulee yksi liha'?

6. Niinpä he eivät enää ole kaksi vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako." 

7. He kysyivät häneltä: "Miksi Mooses sitten käski antaa vaimolle erokirjan ja hylätä hänet?"

8. Hän vastasi heille: "Teidän kovasydämisyytenne tähden Mooses antoi teille luvan hylätä vaimonne. Mutta alun perin ei ollut niin.

9. Minä sanon teille: se, joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden tähden ja nai toisen, tekee aviorikoksen [ja joka nai hylätyn, tekee aviorikoksen](27)." 

10. Opetuslapset sanoivat hänelle: "Jos miehen suhde vaimoon on tällainen, ei kannata mennä naimisiin."

11. Mutta hän sanoi heille: "Tämä sana ei sovellu kaikkiin vaan ainoastaan niihin, joille se on annettu.

12. On sellaisia, jotka ovat äitinsä kohdusta syntyneet avioon kelpaamattomina. On myös niitä, jotka ihmiset ovat tehneet avioon kelpaamattomiksi. Samoin on niitä, jotka taivasten valtakunnan tähden ovat tehneet itsensä avioon kelpaamattomiksi. Joka tämän voi itseensä soveltaa, se soveltakoon."

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Matt. 19:1-12)

Jeesus toimii Pereassa

1.Galileassa Jeesus saattoi tuntea olonsa suhteellisen turvatuksi, mutta nyt hän lähtee sieltä Jerusalemia kohti. Hän ei kuitenkaan mene suoraan pääkaupunkiin, vaan kiertää Perean kautta, joka on Jordanin itäpuolella. Näin hän välttyi kulkemasta Samarian läpi. Hän palasi Galileaan vasta ylösnousemuksensa jälkeen, 28:7. "»Nämä puheet»" viittaa siihen, mitä Jeesus sanoi edellisen luvun mukaan.

2.Matteuksen evankeliumille tyypillistä on, että se pitää tärkeänä Jeesuksen opetusta, kun taas Markus puhuu enemmän hänen ihmeistään. Tässä yhteydessä Matteus kertoo sairaiden parantamisesta. Markus puolestaan korostaa Jeesuksen opetusta, Mark 10:1.

Jeesus puhuu avioerosta

3.Kysymys avioerosta oli hyvin ajankohtainen, ja toa pidettiin pyhänä - pyhänä velvollisuutena, ja siitä ajateltiin ylevästi. Naista pidettiin kuitenkin miehen omaisuutena, eikä hänellä ollut juridisia oikeuksia. Avioerosta kertoo Matt 5:31. Ei ollut kysymys eroamisoikeudesta, vaan siitä, saiko erota mistä syystä hyvänsä. Fariseukset, jotka tulivat Jeesuksen luo, halusivat hänen lausuvan jotakin, joka saattaisi hänet vaikeuksiin. Heidät oli luultavasti lähetetty Jerusalemista, mutta he saattoivat myös olla Perean paikallisia hengellisiä johtajia.

4.Jos Jumala olisi tarkoittanut, että mies voisi erota vaimostaan ja mennä naimisiin toisen naisen kanssa, hän olisi jo alussa luonut useampia naisia. Avioliitto on jo historiallisen alkuperänsä mukaisesti purkamaton, mutta ihmissydämen kovuuden tähden (j. 8) annettiin lupa erota. Jumala loi kaksi yksilöä, yhden kumpaakin sukupuolta. Heidät luotiin toisiaan varten, täydentämään toisiaan. Avioliiton jumalallinen tarkoitus näkyy siis itse luomisjärjestyksessä.

5.Miehellä on velvollisuutensa sekä vanhempiaan että vaimoaan kohtaan, mutta hänen on luovuttava vanhemmistaan ollakseen vaimonsa luona. Sana "luopukoon (kataleipè)" merkitsee 'jättämistä kokonaan'. "Liittyköön (proskollaè)" on sananmukaisesti 'liimautukoon'. Mikään ei erota heitä.

6.Se, että nuo kaksi tulevat "yhdeksi" toistensa tarpeiden ja myös toistensa ruumiiden määräysvallan suhteen (1 Kor 7:4), ei merkitse yksilöllisyyden häviämistä, yhtä vähän kuin niin tapahtuu tullessamme yhdeksi Kristuksen kanssa. Tässä puhutaan kaikkein voimakkaimmasta ja sydämellisimmästä ystävyydestä, jonka Jumala itse on vahvistanut, ystävyydestä, jossa rakkaus vallitsee kaikkea. Sukupuoliyhteydessä ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi, 1 Kor 6:16. "»Minkä siis Jumala on yhdistänyt»" ei tarkoita erityisesti Aadamia ja Eevaa, vaan koskee kaikkien ihmisten avioliittoja.

7.Fariseusten lainaus tässä on 5 Moos 24:1:sta. He esittävät asian ikään kuin Mooses olisi antanut miltei määräyksen tehdä näin, ja kysyvät Jeesukselta, oliko hän nyt sitä mieltä, että Mooses oli väärässä. Asettuisiko Jeesus Mooseksen yläpuolelle lain säätäjänä? Kun nainen sai erokirjan, hän oli vapaa avioitumaan uudelleen.

8.Jeesus vastasi heille, että avioero ei perustunut mihinkään säädettyyn lakiin, vaan ainoastaan lupaan. Mooses ei määrännyt avioeroa, vaan salli sen hoitaakseen tilanteen, joka olisi saattanut johtaa kaaokseen. Tämä lupa oli annettu kadotetun ihanteen vuoksi. Mooseksen lakia sovellettiin siis tietyssä määrin syntisen ihmisluonnon mukaan. Alussa ei ollut avioeroa eikä moniavioisuutta. Ensimmäinen moniavioinen oli Kainin sukua, 1 Moos 4:19. Ihmiset eivät olleet kyllin puhtaita totellakseen alkuperäistä lakia. Oli olemassa vaara, että miehet voivat pahoinpidellä vaimojaan tai jopa tappaa heidät päästäkseen heistä eroon. Silloin avioero oli kaikesta huolimatta parempi ratkaisu.

9.Jeesus sallii eron ainoastaan "yhdestä" syystä, nimittäin uskottomuuden tähden. Se, joka eroaa vaimostaan jostakin muusta syystä, tekee synnin häntä vastaan. Uskottomuus purkaa nimittäin avioliiton perustuksen, ja siksi Jeesus sallii, että liitto puretaan muodollisestikin. Jeesus ei kuitenkaan hyväksy, että joku menee naimisiin eronneen naisen kanssa.

10.Vaikuttaa siltä, kuin opetuslapset olisivat pohtineet sitä, mitä voi hyötyä avioliitosta, kun heidän olisi tullut ajatella, miten parhaiten hyödyntää sitä puolison, itsensä, mahdollisesti syntyvien lasten, lähimmäisten ja Jumalan valtakunnan parhaaksi. Jeesuksen esittämä oppi oli täysin uusi heille, ja siitä johtui heidän yllättymisensä. Keskustelu käytiin sisällä eräässä talossa (Mark 10:10), ja opetuslapset olivat nyt yksin Jeesuksen kanssa.

11.Ainoastaan kristitty ymmärtää kristillisen elämäntavan. Jae on vastaus opetuslasten edelliseen huomautukseen. Jae 12 selittää sitä edelleen. Tässä puhutaan siis naimattomuuden mahdollisuudesta. Mutta kaikki eivät voi nähdä naimattomuutta parhaana vaihtoehtona. Ne, joille se on »suotu», ovat niitä, joista puhutaan jakeessa 12. "Suotu (khèreè)" merkitsee 'saada tilaa tai sijaa jollekin', 'tarkoittaa jollekin'. Sama verbi on käännetty »antakaa meille tilaa», 2 Kor 7:2. Sana näyttää merkitsevän tässä enemmän kuin älyllistä käsittämistä. Siihen sisältyy moraalista tahtoa vaativa teko.

12.Sen, joka uskoo, että elämä naimattomana on välttämätöntä tai hyödyksi, tulee elää sen mukaisesti sydämen ja elämän puhtaudessa. Jeesus sanoo, että toiset ovat syntyneet avioon kelpaamattomiksi, eunukeiksi. Heidän fyysinen tilansa on sellainen, että heillä ei ole seksuaalista tarvetta. Toiset ovat tulleet sellaisiksi inhimillisin toimenpitein - he ovat kastroituja. Itämailla tällaiset ihmiset muodostivat erityisen yhteiskuntaluokkansa. Nämä molemmat ovat poikkeustapauksia. Kolmanneksi on ihmisiä, jotka ovat eunukkeja hengellisessä merkityksessä. Heidän on siinä tapauksessa onnistunut alistaa seksuaalinen halunsa täydellisesti hengellisen elämän hallintaan.

*************************************************

Jeesus siunaa lapsia

(Mark. 10:13-16; Luuk. 18:15-17)

13. Sitten Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän panisi kätensä heidän päälleen ja rukoilisi. Opetuslapset nuhtelivat tuojia,

14. mutta Jeesus sanoi: "Antakaa lasten olla älkääkä estäkö heitä tulemasta minun luokseni, sillä heidän kaltaistensa on taivasten valtakunta." 

15. Ja hän pani kätensä heidän päälleen. Sitten hän lähti sieltä.

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Matt. 19:13-15)

Jeesus siunaa lapsia

13.Tavallisesti lapset kannettiin synagoogaan heidän ensimmäisenä syntymäpäivänään, jotta rabbi siunaisi heidät. Nämä, jotka nyt kantoivat lapsia Jeesuksen luo, pitivät häntä varmasti suuressa arvossa, koska he nyt halusivat hänen siunaavan heidän lapsensa. Tämä ei tapahtunut synagoogassa, vaan Jeesuksen ja opetuslasten majapaikassa, Mark 10:10. Opetuslapset olivat jo unohtaneet lasta koskevat opetukset 18:1-14:ssa.

14.Jeesus on lasten ja avuttomien puolustaja. Hän ei halunnut kenenkään "estävän (kèlyè", 'estää', 'kieltää', 'pysäyttää') heitä tulemasta hänen luokseen.

15.Jeesus ei lähtenyt ainoastaan siitä talosta, jossa hän tässä tilanteessa oli oleskellut, vaan koko paikkakunnalta.

*************************************************

Rikas nuorukainen

(Mark. 10:17-31; Luuk. 18:18-30)

16. Eräs mies tuli Jeesuksen luo ja kysyi häneltä: "Opettaja, mitä hyvää minun pitää tehdä, että saisin iankaikkisen elämän?"

17. Jeesus vastasi hänelle: "Miksi sinä minulta hyvästä kysyt? On vain yksi, joka on hyvä. Mutta jos tahdot päästä sisälle elämään, pidä käskyt." 

18. Mies kysyi: "Mitkä?" Jeesus vastasi: "Nämä: älä tapa(28), älä tee huorin, älä varasta, älä anna väärää todistusta,

19. kunnioita isääsi ja äitiäsi ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi." 

20. Nuorukainen sanoi hänelle: "Kaikkia niitä olen noudattanut. Mitä minulta vielä puuttuu?"

21. Jeesus vastasi hänelle: "Jos tahdot olla täydellinen, mene ja myy omaisuutesi ja anna rahat köyhille, niin sinulla on aarre taivaissa. Tule sitten ja seuraa minua." 

22. Tämän kuultuaan nuorukainen lähti murheellisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta.

23. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsilleen: "Totisesti minä sanon teille: rikkaan on vaikea päästä Jumalan valtakuntaan.

24. Vielä minä sanon teille: helpompi on kamelin mennä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan." 

25. Kun opetuslapset kuulivat sen, he olivat kovin hämmästyneitä ja kysyivät: "Kuka sitten voi pelastua?"

26. Jeesus katsahti heihin ja sanoi: "Ihmisille se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista."

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Matt. 19:16-26)

Jeesus neuvoo rikasta nuorukaista

16.Luukas kertoo miehen olleen juutalaisten johtohenkilöitä (18:18), ja Markus sanoo hänen juosseen Jeesuksen luo ja polvistuneen hänen eteensä, 10:17. Monet köyhät olivat seuranneet Jeesusta ja pyytäneet häneltä apua. Nyt tuli myös rikas mies. Hän kaipasi iankaikkista elämää. Hän siis tiesi olevansa sitä vailla. Samoin hän näyttää olleen vakuuttunut siitä, että Jeesus pystyi antamaan hänelle vastauksen. Luukas huomauttaa hänen kysyneen, mitä hänen pitäisi tehdä, että hän perisi »iankaikkisen elämän», 18:18. Taivaallisen perintöosan saamiseksi ihminen ei tee mitään, vaan se tulee hänelle ilman ansiota.

17.Mies puhutteli Jeesusta kohteliaasti. Jeesus ei tässä tilaisuudessa kieltänyt jumaluuttaan. Hän tahtoi johdattaa miehen sen tuntemiseen.

18.Jeesus mainitsee viisi kymmenestä käskystä. Ne koskevat kaikki ihmisen velvollisuuksia lähimmäisiään kohtaan. Kirjanoppineiden mukaan laissa oli 613 käskyä, joista 365 kieltoja ja 248 käskyjä. Kaikki eivät olleet samanarvoisia.

19."Lähimmäisemme" on jokainen lähellämme oleva ihminen. Meidän tulee rakastaa häntä, vaikka emme olisikaan samaa mieltä hänen kanssaan - ja vaikka hän tekisi syntiäkin.

20.Käskyt voi pitää kirjaimen mukaan mutta rikkoa kuitenkin niiden henkeä. Mies ilmaisi sanoillaan paljon omasta asennoitumisestaan. Pelkäämättä ja epäröimättä hän väitti, ettei ollut rikkonut yhtäkään niistä. Koska hän oli omasta mielestään vanhurskas, hän aliarvioi Jeesusta - ja yliarvioi itseään. Hän ei ymmärtänyt lain perimmäistä tarkoitusta. Tuntuu siltä, että miestä ei vähääkään arveluttanut sanoa tätä. Hän oli niin varma omasta vaelluksestaan, ja se johtui hänen saamastaan farisealaisesta kasvatuksesta. Tässä ei otettu alkuunkaan huomioon, mitä Jumala oli tarkoittanut lain saavan aikaan, nimittäin synnintuntoa ja arkaa omaatuntoa. Hän oli omavanhurskas. Mahdollisesti hän myös pettyi, kun Jeesus ei kysynyt muita kuin vanhoja käskyjä, jotka mies luuli täyttäneensä. Pinnallisesti katsoen hän oli varmasti elänyt nuhteettomasti. Kukaan ei voinut osoittaa hänessä ulkonaisia syntejä tai irstautta. Kasvatus ja ympäristö olivat suojelleet häntä, mutta samanaikaisesti omavanhurskauden hedelmät kasvoivat esiin. Jeesus ei kuitenkaan kohdellut häntä niin kuin moni muu olisi kohdellut. Hän rakasti lainkuuliaista ja näki, mitä mahdollisuuksia tällä oli elämässä. "Nuorukainen (neaniskos)" tarkoittaa tavallisesti 24-40-vuotiasta henkilöä.

21.Jeesus näki, missä miehen suuri synti oli - ja osoitti sen hänelle esittämällä vaatimuksen. Tämä käsky annettiin erityistilanteessa ja tietylle henkilölle, joka oli maallisen omaisuuden orja. Raamattu kutsuu tätä ominaisuutta »ahneudeksi» ja se rinnastetaan epäjumalanpalvelukseen, Ef 5:5. "Täydellinen (teleios)" ei merkitse tässä »parempi kuin muut», vaan puhuu jonkin täydelliseksi saattamisesta, asetetun päämäärän saavuttamisesta. Se viittaa hengelliseen kypsyyteen, mikä on tuloksena itsensä uhraamisesta.

22.Nuorukaisen ongelmien avain piili hänen rahoissaan. Hän rakasti omaisuuttaan ja asemaansa enemmän kuin Kristusta, ja se sai hänet lähtemään pois murheellisena ilman etsimäänsä apua. Hän olisi kyllä saanut avun, mutta hän ei tahtonut ottaa sitä vastaan. Nuorukaisen vastaus osoittaa Jeesuksen osuneen hänen elämänsä arkaan kohtaan, rahanhimoon. Mies oli tullessaan hyvin innostunut, mutta kun Jeesus esitti hänelle vaatimuksensa, hän lähti pois murheellisena.

23.Jeesus ei sano tätä tylysti tai tuomitsevasti. Hän rakasti miestä, joka lähti pois hänen luotaan, Mark 10:21. Hän ikään kuin halusi sanoa: Älkää tuomitko häntä liian ankarasti. Ajatelkaa, miten vaikeata hänenlaistensa on päästä sisälle valtakuntaan. Ne, jotka panevat luottamuksensa rikkauksiin, kokevat monia vaikeuksia, Mark 10:24. Kaikki ihmiset pelastuvat samalla tavalla. Rikkailla ja köyhillä ei ole mitään erotusta. Jokaisen on turvauduttava yksin Jumalan armoon.

24.Neulansilmästä" on useita eri tulkintoja. Joku on viitannut siihen, että itämaisissa kaupungeissa on pieni portti, jota pidetään hetken ajan auki, kun iso portti suljetaan illalla. Tätä pikku porttia kutsutaan »neulansilmäksi». Vaivalloisesti saattoi kameli päästä sen läpi, mutta vasta kun kaikki sen kuormat oli purettu. On kuitenkin uskottavinta, että Jeesus puhui tässä tavallisesta neulansilmästä. Vertauksen tarkoitus on tuoda esiin sellaista, mikä on ihmisille mahdotonta. Kameli oli suurin tunnettu eläin. On myös tulkitsijoita, jotka arvelevat että sanan "kamêlos" tulisi olla "kamilos", joka tarkoittaa paksua köyttä tai ankkuriketjua. Opetuslasten reaktio osoittaa, että he luulivat pelastumisen olevan näin ollen täysin mahdotonta. He eivät varmastikaan ajatelleet etupäässä rikkaita, vaan itseään ja kaikkia muita ihmisiä yleensä. Kaikilla ihmisillä on salainen rikkauden kaipaus. Kysymys on täten eräänlainen opetuslasten synnintunnustus.

26.Mahdottomasta voi tulla mahdollinen. Ihminen, joka kääntyy Jumalan puoleen, löytää hänessä tarvitsemansa voiman voittaakseen muutoin voittamattoman.

*************************************************

Opetuslasten palkka

27. Silloin Pietari sanoi Jeesukselle: "Katso, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Mitä me siis saamme?"

28. Jeesus vastasi: "Totisesti minä sanon teille: siinä uudestisyntymisessä, jolloin Ihmisen Poika istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista heimoa.

29. Ja jokainen, joka on luopunut taloista, veljistä tai sisarista, isästä, äidistä tai lapsista tai pelloista minun nimeni tähden, saa satakertaisesti takaisin ja perii iankaikkisen elämän.

30. Mutta monet ensimmäisistä tulevat viimeisiksi ja monet viimeisistä ensimmäisiksi." 

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Matt. 19:27-30)

27.Mahdollisesti vain vene, verkko tai pieni talo saattoi kuitenkin merkitä kaikkea. Olihan kysymys elinkeinosta ja kodista. Pietari ikään kuin halusi sanoa: Rikas nuorukainen valitsi toisen tien, mutta me olemme lähteneet seuraamaan sinua. Hän korostaa vastakohtaisuutta.

28."Uudestisyntyminen", josta tässä puhutaan, on maailman uudestisyntyminen, uusi maailmanjärjestys. Pietari oli puhunut sekä luopumisesta että seuraamisesta. Jeesus vastasi puhumalla vain jälkimmäisestä. Heidän tehtävänsä oli olla hänen seuraajiaan, luopuminen oli muidenkin osana, j. 29. Jeesuksen sanat koskevat opetuslapsia, jotka olivat kuulleet Pietarin kysymyksen. He saavat sekä suuren lupauksen että tarpeellisen varoituksen, j. 30. Jumala ei ota meiltä mitään palkitsematta sitä moninkertaisesti. Vrt. 25:21,23 ja Luuk 19:17-19.

29.Lupaus ei koske ainoastaan apostoleita, 2 Tim 4:8. Jeesus puhuu tässä kaikkien aikojen opetuslapsista kaikkialla maailmassa. Useimmissa vanhoissa käsikirjoituksissa on myös sana "ja vaimosta", mikä vastaa sisällöltään Luuk 18:29:aa. Sana "jokainen" vakuuttaa, että kukaan ei jää ilman hänelle kuuluvaa palkkaa. Tästä säännöstä ei ole poikkeusta.

30."Viimeiset" ei voi - Luuk 13:24-30:n valossa - merkitä valtakunnan pienimpiä. Se viittaa niihin, jotka jäävät valtakunnan ulkopuolelle, kun taas "ensimmäiset" tarkoittaa sisälle pääseviä. Varoitus toistuu 20:16:ssa. Jopa nuo kaksitoista olivat tämän varoituksen tarpeessa. Sen osoittaa Juudaksen tapaus.

 

Sivun alkuun

©2019 MATTEUKSEN EVANKELIUMI - suntuubi.com