Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä.

Luku 16

Merkkiä vaaditaan jälleen

(Mark. 8:11-13; Luuk. 12:54-56)

1. Jeesuksen luo tuli fariseuksia ja saddukeuksia, ja pannakseen hänet koetukselle he pyysivät, että hän näyttäisi heille merkin taivaasta.

2. Mutta hän vastasi heille: "Kun tulee ilta, te sanotte: 'Tulee selkeä ilma, sillä taivas ruskottaa.'

3. Aamulla te sanotte: 'Tänään tulee rajuilma, sillä taivas ruskottaa ja on synkkä.' Taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta aikojen merkkejä ette osaa.

4. Tämä paha ja avion rikkova sukupolvi vaatii merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonan merkki."  Ja hän jätti heidät ja lähti pois.

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Matt. 16:1-4)

Fariseukset vaativat merkkiä

1."Fariseukset" ja "saddukeukset" olivat täysin vastakkaiset voimaryhmät juutalaisten uskonnollisessa ja poliittisessa elämässä, mutta heidät mainitaan usein yhdessä (3:7; 16:1,6,11,12; 22:34). He liittyivät yhteen vihassaan ja vastarinnassaan Jeesusta kohtaan. He tulivat Jeesuksen luo saadakseen hänet ansaan kysymyksillään. He halusivat hänen paljastavan itsensä niin, että pääsisivät syyttämään häntä. Uskonnollisessa kiihkossaan he luulivat kyllä palvelevansa Jumalaa. Pyynnön taustalla oli halu, että Jeesus yrittäisi näyttää merkin - ja epäonnistuisi. Kirjanoppineet olivat aikaisemmin pyytäneet merkkiä (12:38), mutta tässä on lisäpiirteenä, että merkin olisi tultava taivaasta. Juutalaisten uskon mukaan pahat voimat voivat tehdä ihmeitä maan päällä, mutta vain todellinen Jumala pystyi näyttämään merkkejä taivaasta. Jeesuksen ihmeillä ei olisi kuitenkaan ollut heihin suurempaa vaikutusta kuin Mooseksen ihmeillä oli faaraoon. Fariseukset ja saddukeukset pitivät yhtä hyökätessään Jeesusta vastaan. Tertullianus sanoi: »Kristus on aina ristiinnaulittu kahden ryövärin väliin.»

2.Markus sanoo Jeesuksen huoanneen syvään vastatessaan, 8:12. Se ei ollut vain kylmä toteamus. Varmoja merkkejä voidaan saada siitä, millainen sää oli tulossa. Vielä varmempia olivat Jeesukseen liittyvät merkit. Muissa osissa maailmaa taivas voi enteillä säätä muulla tavalla. Jeesus puhuu Juudean oloista. Jeesuksen vastaus jakeissa 2 ja 3 puuttuu joistakin vanhoista käsikirjoituksista.

*************************************************

Fariseusten ja saddukeusten hapatus

(Mark. 8:14-21)

5. Opetuslapset saapuivat toiselle rannalle mutta olivat unohtaneet ottaa leipää mukaansa.

6. Jeesus sanoi heille: "Varokaa ja karttakaa fariseusten ja saddukeusten hapatusta." 

7. Mutta he puhelivat keskenään ja sanoivat: "Emme ottaneet leipää mukaamme."

8. Jeesus huomasi sen ja sanoi: "Te vähäuskoiset! Mitä te puhelette keskenänne siitä, ettei teillä ole leipää?

9. Ettekö vieläkään käsitä? Ettekö muista niitä viittä leipää viidelletuhannelle ettekä sitä, kuinka monta korillista otitte talteen,

10. ja niitä seitsemää leipää neljälletuhannelle ettekä sitä, kuinka monta korillista otitte talteen?

11. Kuinka te ette käsitä, etten minä puhunut teille leivästä? Karttakaa fariseusten ja saddukeusten hapatusta!" 

12. Silloin he ymmärsivät, ettei hän käskenyt karttamaan leivän hapatusta vaan fariseusten ja saddukeusten oppia.

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Matt. 16:5-12)

Jeesus varoittaa fariseusten opista

5.Opetuslapset olivat lähteneet juutalaisten alueelta puolipakanalliselle alueelle (16:13; Mark 8:22), jossa saattoi olla vaikeata löytää juutalaista leipuria. He olivat varmastikin olleet niin kauan Magdalassa, että olivat syöneet ne seitsemän korillista leipää, 15:32-39. Markus kertoo, että heillä oli enää yksi ainoa leipä, 8:14. Kun sanotaan, etteivät he olleet ottaneet mukaansa leipää, se tarkoittaa sitä, että heillä ei ollut sitä mukanaan riittävästi.

6.Jeesus sanoi, että heidän tuli kavahtaa kaikkea, mikä turmeli todellisen ja aidon jumalanpelon. Hapatus kasvaa jatkuvasti, huomaamatta. Samalla tavoin fariseukset ja saddukeukset vaikuttivat juutalaisten keskuudessa, minkä seurauksena ihmiset eivät ottaneet vastaan Jeesuksen opetusta. Opetuslapset eivät saaneet antaa tämän pettää itseään. Jeesuksen mielestä oli paikallaan antaa tämä varoitus. Ilmeisesti opetuslapset eivät täysin ymmärtäneet varoa Jeesuksen vihollisten taholta uhkaavaa vaaraa. Lapsuudestaan lähtien he olivat tottuneet fariseusten hurskauteen, eikä ole varmaa, näkivätkö he heidän ulkokultaisuutensa läpi.

7.Jeesus puhuttelee opetuslapsia samalla tavalla kuin hän puhutteli Pietaria tämän ollessa uppoamaisillaan, 14:31. Näiden kertomusten väliin, toisaalta Pietarin horjuvasta uskosta ja toisaalta samaan vähäuskoisuuteen syyllistyvästä koko opetuslapsijoukosta, on sijoitettu kertomus kanaanilaisesta vaimosta, jolla oli suuri usko, 15:28.

9.Meidän uskostamme riippuu, miten me ymmärrämme tapahtumat, ja usko vahvistuu niiden muistelemisesta. On merkillistä, että opetuslapset olivat huolissaan leivän puuttumisen vuoksi, vaikka olivat nähneet kaksi suurta ihmettä tilanteissa, joissa ihmisten piti saada ruokaa.

11.Hengellisiä asioita koskevien tietojen puute ei johdu huonoista mahdollisuuksista hankkia ja omaksua niitä. On käytettävä hyväksi niitä tilaisuuksia, joita Jumala antaa. Jeesus toistaa varoituksen tällä kertaa ilman selitystä.

12.Opetuslapset ymmärsivät nyt hänen puhuvan heille hengellisestä asiasta. On selvää, että hapatus mainitaan vastakohtana Jumalan yksinkertaiselle ja puhtaalle sanalle.

*************************************************

Pietari tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi

(Mark. 8:27-30; Luuk. 9:18-21)

13. Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean alueelle, hän kysyi opetuslapsiltaan: "Kenen ihmiset sanovat Ihmisen Pojan(17) olevan?" 

14. He vastasivat: "Jotkut Johannes Kastajan, toiset Elian, toiset taas Jeremian tai jonkun muun profeetoista."

15. Sitten hän kysyi heiltä: "Entä te? Kenen te sanotte minun olevan?" 

16. Simon Pietari vastasi: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika."

17. Jeesus sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut vaan minun Isäni, joka on taivaissa.

18. Ja minä sanon sinulle: Sinä olet Pietari(18), ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, eivätkä tuonelan portit sitä voita.

19. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on päästetty taivaissa." 

20. Sitten hän kielsi opetuslapsiaan kertomasta kenellekään, että hän oli Kristus.

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Matt. 16:13-20)

Pietarin tunnustus

13.Filippuksen Kesareaa kutsuttiin aikaisemmin nimellä Paneas (nyk. Banias), ja se oli Pan-jumalan palvonnan keskus. Läheisyydessä oleva luola oli omistettu tälle kreikkalaiselle jumalalle, jolta paikkakunta oli saanut nimensäkin. Neljännysruhtinas Filippus rakensi sinne uuden kaupungin ja antoi sille nimen "Kesarea" keisari Augustuksen kunniaksi. Erotukseksi toisesta, meren rannalla sijaitsevasta Kesareasta kaupunkia sanottiin Filippuksen Kesareaksi. Jeesus kysyi, kenen ihmiset yleensä sanoivat hänen olevan, ei fariseusten ja saddukeusten käsitystä. On perustava totuus tietää, kuka Jeesus on. Ellei ihminen ole siitä selvillä, hän ei ymmärrä mitään muutakaan, mikä koskee Jumalan valtakuntaa.

14.Mainitut kolme suurta henkilöä osoittavat ihmisten pitävän Jeesusta suuressa arvossa, vaikkakaan eivät ymmärtäneet hänen olevan Messias. Herodes uskoi Johannes Kastajan palanneen takaisin Jeesuksen hahmossa (14:2), eikä hän ilmeisesti ollut ainoa, jolla oli tällainen käsitys. Profeetta Malakia (4:5) oli ennustanut, että Elia tulisi takaisin, Messiaan edelläkävijänä. Vt:n profeetoista Jeremia muistutti kyllä eniten Jeesusta. Juutalaiset yhdistivät usein Jeremian 5 Moos 18:15:ssa luvattuun profeettaan.

15."Kysymys" kohdistettiin kaikille, vaikka vain Pietari vastasi, j. 16. Jeesus ei halua ainoastaan sydämen uskoa. Hän haluaa kuulla myös suun tunnustuksen, Room 10:10. Opetuslapset tunsivat Jeesuksen, ja he pystyivät antamaan oikean vastauksen.

16.Muutamalla sanalla Pietari lausuu uskontunnustuksensa, josta tulee historian käännekohta. Hän puhuu kaikkien kristityiksi itsensä tunnustavien puolesta. Jae 20 osoittaa kaikkien apostolien uskoneen samalla tavoin kuin Pietari. Nimi "Kristus" (Messias) viittaa Jumalan antamaan valtuutukseen ja tehtävään. Käsite "elävä Jumala" ei kuvaa ainoastaan sitä, että Jumalalla on elämä, vaan että hän itse on elämän lähde. Vastauksessa korostuu sana "sinä", ja Jeesus selitti, että Pietarin sanat perustuivat ilmestykseen, j. 17.

17.Pietarille Jeesus lausuu ensimmäisen henkilökohtaisen autuaaksijulistuksen. Iankaikkinen elämä on siinä, että ihminen tuntee Jumalan ja hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen, Joh 17:3. Niinpä Jeesuksella on täysi syy sanoa Pietaria autuaaksi tämän tunnustuksen perusteella. Kreikan kielen sana "autuas (makarios)" ilmaisee sekä pelastusta, siunausta että onnea.

18.Jeesus oli antanut Pietari-nimen jo aikaisemmin, Joh 1:42. Nyt tämä vahvistettiin. Pietari oli painottanut tunnustuksessaan sanaa "sinä", ja Jeesus tekee samoin puhuessaan hänelle. Kohdan tulkinnassa on olemassa useita vaihtoehtoja: Pietari on "kallio", Kristuksen tunnustaminen on kallio tai Kristus itse on kallio. 1 Piet 2:4-6 viittaa myös tähän. »Sinä olet "Petros" - kivi, lohkare - ja tälle kalliolle "(petra)" minä rakennan seurakuntani.» Jeesus puhuu seurakunnan rakentamisesta. Se tarkoittaa tässä suurta maailmanlaajuista seurakuntaa, joka koostuu kaikista uskovista kaikkina aikoina ja kaikkialla. "Tuonelan portit (pylai hadç)" ilmaisua ei käytetä helvetistä vaan kuolemasta.

19."Avaimet" ovat vertauskuva auktoriteetista ja kuvaavat virkaa. Pietari käytti Jeesuksen hänelle antamia avaimia mm. helluntaipäivänä ja Korneliuksen talossa. Hän sai avaimet haltuunsa kuin tilanhoitaja saamatta tietenkään oikeutta määrätä, kuka pääsisi seurakuntaan tai taivaaseen. Pietari ei milloinkaan väittänyt olevansa enempää kuin toiset. Hekin saivat saman vallan, Matt 18:18.

20.Ennen kuin voidaan julistaa Jeesusta Messiaana, oli ensin ymmärrettävä, mitä se merkitsi. Pietarin reaktio (j. 22) osoittaa, että opetuslapset ymmärsivät melko vähän vielä siihen aikaan. Juutalaiset liittivät Messiasnimeen monia poliittisia odotuksia. Koska aika ei ollut vielä kypsä Messiaan julkiselle julistukselle, se olisi aiheuttanut vain vaikeuksia. Jeesus kielsi heitä ankarasti puhumasta tästä, Mark 8:30.

*************************************************

Jeesus puhuu kuolemastaan

(Mark. 8:31-33; Luuk. 9:22)

21. Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmaista opetuslapsilleen, että hänen oli mentävä Jerusalemiin ja kärsittävä paljon vanhinten, ylipappien ja kirjanoppineiden käsissä. Hänet tapettaisiin, mutta kolmantena päivänä hän nousisi ylös.

22. Pietari veti Jeesuksen luokseen ja alkoi nuhdella häntä sanoen: "Jumala varjelkoon sinua, Herra! Älköön sinulle koskaan sellaista tapahtuko!"

23. Mutta hän kääntyi poispäin ja sanoi Pietarille: "Väisty tieltäni, Saatana! Sinä olet minulle ansa, sillä sinä et ajattele asiaa Jumalan kannalta vaan ihmisten."

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Matt. 16:21-23)

Jeesus puhuu kärsimisestään ensimmäisen kerran

21.Kärsimys ei tullut Jeesukselle yllätyksenä. Hän tiesi, että hänen oli kuoltava, milloin hän kuolisi ja millä tavoin se tapahtuisi. Kaikki tämä oli välttämätöntä ihmisten pelastumiseksi. Rakkaus pakotti hänet siihen. Juutalaiset eivät odottaneet kärsivää Messiasta. Opetuslapset eivät myöskään oikein käsittäneet tilannetta. He eivät olleet ymmärtäneet hänen puhettaan yljästä, joka otettaisiin heiltä pois (9:15), eivätkä Ihmisen Pojasta, joka olisi maan povessa kolme päivää ja kolme yötä, 12:40.

22.Pietari oli ymmärtänyt melko vähän omasta tunnustuksestaan, j. 16. Hänestä, jota juuri oli kutsuttu kallioksi, tulikin nyt loukkauskivi! Kuolema tuntui Pietarista pelottavalta, koska hän ei ymmärtänyt ylösnousemusta. Rakkaus voi johtaa meidät harhaan, ellei siihen liity viisautta, Fil 19. Pietari siis tarkoitti "nuhtelullaan" hyvää, mutta hän oli käsittänyt asian väärin. Pietari oli saanut jumalallisen innoituksen (j. 17), mutta kun hän kadotti sen, hän teki palveluksen sille, joka halusi houkutella Jeesuksen helpommalle tielle, Matt 4:9. "Erilleen ottaminen" kuvaa kahdenkeskistä keskustelua. Ehkä Pietari oli entistä rohkeampi saamansa tunnustuksen perusteella. Hänen sanansa voivat merkitä: Jumala varjelkoon, ettei sinulle tapahdu noin. Hän "rupesi nuhtelemaan", mutta Herra keskeytti hänet, Mark 8:32-33.

23.Mitkään muut opetuslasten sanat tai teot eivät näytä saaneen Jeesusta vihastumaan yhtä paljon. Pietarin virhe oli, että hän ajatteli maallisia, ulkonaisia, eikä tuntenut asian jumalallista puolta. Risti on loukkauskivi maailmalle, mutta ne, jotka torjuvat sen, tulevat loukkauskiveksi Kristukselle. Jumalan pelastussuunnitelmaan kuului kärsivä Messias. Jeesus nuhteli Pietaria (Mark 8:33) - ja samalla karkotti perkeleen kuten oli tehnyt aikaisemminkin.

*************************************************

Jeesuksen seuraamisesta

(Mark. 8:34-9:1; Luuk. 9:23-27)

24. Sitten Jeesus sanoi opetuslapsilleen: "Jos joku tahtoo kulkea minun perässäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua.

25. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta se, joka kadottaa elämänsä minun tähteni, löytää sen.

26. Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman mutta saisi sielulleen vahingon? Tai mitä ihminen voi antaa sielunsa lunnaiksi?

27. Sillä Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin tämän tekojen mukaan.

28. Totisesti minä sanon teille: tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa, ennen kuin näkevät Ihmisen Pojan tulevan kuninkuudessaan."

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Matt. 16:24-28)

24.Se, joka "ottaa ristinsä", sanoo jäähyväiset kaikille henkilökohtaisille pyyteilleen ja omalle kunnianhimolleen. Luukas (9:23) korostaa sitä, että tämä koskee jokaista päivää. Mestarin tie on myös opetuslasten tie. Itsensä tunteminen liittyy ymmärrykseen. Itsensä kieltäminen sitä vastoin liittyy tahtoon. Ketään ei pakoteta seuraamaan Kristusta, mutta hän antaa jokaiselle oikean ristin, jota tulee kantaa kärsivällisesti ja uskossa. Kristuksen kuolema saa merkitystä ainoastaan niiden ihmisten elämässä, jotka ovat valmiita ottamaan vastaan saman mielenlaadun. joka Kristuksella Jeesuksella oli, kun hän tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, Fil 2:5,7. Kuvaavaa on, että sikäli kuin tiedetään, yhdessäkään länsimaisessa kielessä ei ole ollut ennen kristinuskon saapumista sanaa, joka tarkoittaa itsensä kieltämistä.

25."Elämän kadottaminen" on oikeastaan vain alemmanasteisen elämän menettämistä ja korkeamman saamista. Risti merkitsee kuolemaa, mutta Kristukselle ja hänen seuraajilleen se merkitsee tietä kuolemasta elämään. Ihminen saa omakseen elämän luovuttamalla itsensä Kristukselle, mutta kadottaa elämänsä yrittäessään itsekkäällä tavalla löytää sen.

26.Sanalla "psykhê", 'sielu', 'elämä', on kreikan kielessä hyvin laaja merkitys. Sitä käytetään elämästä kaikissa sen olomuodoissa, aina kasvin elämästä korkeimpiin älyllisiin olentoihin asti. Kristinuskossa se tuli kuvaamaan myös hengellistä elämää. Jakeessa 25 se voi tarkoittaa fyysistä elämää, kun taas tässä jakeessa se ilmaisee myös sielun elämää.

27.Tässä Jeesus ennustaa "toisen tulemuksensa" ensimmäisen kerran. Hänen paluuseensa liittyy ensi kädessä tuomio: hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan. Hän puhuu synnin rangaistuksesta, ja myös pelastuksesta eli rangaistuksesta vapautumisesta. Mitä ihminen kylvää, sitä hän saa myös niittää.

28.Tälle jakeelle on olemassa periaatteessa kolme eri tulkintaa: a) Jeesus puhuu tässä Jerusalemin hävityksestä vuonna 70, jolloin Juudan kansa koki tuomion ja rangaistuksen. On selvää, että useat Jeesuksen sanoja kuunnelleista saattoivat olla elossa noin neljäkymmentä vuotta myöhemmin. b) Jeesus viittaa ylösnousemukseensa ja Pyhän Hengen vuodatukseen, sekä tämän tapahtuman jälkeiseen aikaan. Apostolit, jotka kuulivat Jeesuksen sinä päivänä puhuvan, eivät nähneet valtakuntaa sen koko laajuudessa, mutta näkivät kyllä sen alun. c) Jeesus puhui tässä kirkastumisesta, joka tuli tapahtumaan kuusi päivää myöhemmin vuorella, 17:1 s. Siinä Jeesuksen kirkkaus paljastettiin, ja tapaus antoi kuvan siitä, mitä hänen tulemuksessaan tapahtuisi. Mooses edustaa tällöin niitä, jotka ovat kuolleet uskossa Kristukseen, kun taas Elia kuvaa niitä, jotka temmataan ylös pilviin jo eläessään. 2 Piet 1:16-18 osoittaa selvästi, että Raamattu esittää kirkastusvuoren tapahtuman vertauskuvana Jeesuksen tulemuksesta ja voimasta.

 

Sivun alkuun