Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä.

Luku 12

Sapatin herra

(Mark. 2:23-28; Luuk. 6:1-5)

1. Niihin aikoihin Jeesus kulki sapattina viljapeltojen halki. Hänen opetuslapsilleen tuli nälkä, ja he rupesivat katkomaan tähkäpäitä ja syömään.

2. Mutta kun fariseukset näkivät sen, he sanoivat Jeesukselle: "Katso, sinun opetuslapsesi tekevät sellaista, mitä ei ole lupa tehdä sapattina."

3. Hän vastasi heille: "Ettekö ole lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänelle ja hänen seuralaisilleen tuli nälkä?

4. Hän meni Jumalan huoneeseen, ja he söivät Herran eteen asetetut leivät, joita ei hänellä eikä hänen seuralaisillaan ollut lupa syödä vaan ainoastaan papeilla.

5. Tai ettekö ole laista lukeneet, että papit joka sapatti rikkovat sapattikäskyn temppelissä mutta ovat silti syyttömiä?

6. Minä sanon teille: tässä on enemmän kuin temppeli.

7. Jos te ymmärtäisitte, mitä tarkoittaa: 'Laupeutta minä tahdon enkä uhria', niin ette tuomitsisi syyttömiä.

8. Sillä Ihmisen Poika on sapatin herra."

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Matt. 12:1-8)

Jeesus ja sapatti

1.Tämä tapahtui ohranleikkuun alussa ja vehnänkorjuun lopussa, siis johonkin aikaan pääsiäisen ja helluntain välillä vuotta ennen Jeesuksen kuolemaa Golgatalla. Ilmaisusta "siihen aikaan" ks. 11:25. Tapahtumapaikkaa ei tiedetä, mutta Jeesus opetuslapsineen oli matkalla synagoogaan (j. 9). Opetuslapset eivät katkoneet tähkiä ja syöneet niitä vain huvikseen. He olivat nälkäisiä. Tavallisesti peltojen poikki kulki polkuja, ja niillä kävellessä oli helppo katkoa tähkiä.

2.Tähkien katkominen oli sallittu (5 Moos 23:25), ja kielto, johon fariseukset tässä viittaavat, ei kuulu Mooseksen lakiin, vaan vanhinten perinnäissääntöihin. Sapattikäskystä aiheutuivat useimmat ristiriidat Jeesuksen ja Israelin hengellisten johtajien välillä. Tämä yhteenotto oli ensimmäinen lukuisista samantapaisista. Kaikki opetuslapsia koskevat syytökset tässä evankeliumissa liittyivät ruokaan (9:14; 15:2).

3.Jeesus viittaa tapahtumaan, josta kerrotaan 1 Sam 21:1-6:ssa. Opetuslasten teolle löytyi siis tukea Kirjoituksista. Daavidin käyttäytymisen ja tämän tapahtuman välillä oli tiettyjä kosketuskohtia. Jos fariseukset eivät halunneet tuomita Daavidia, oli epäjohdonmukaista tuomita opetuslapsia sellaisesta, mikä ei ollut niin vakavaa.

4.Näkyleivät olivat kahdessa rivissä kullatulla pöydällä temppelin Pyhässä. Ne vaihdettiin joka sapatti (3 Moos 24:5-9). Papit söivät vanhat leivät. Daavid tuli pappi Ahimelekin luo Noobiin sapatinpäivänä, 1 Sam 21:6. Ilmestysmaja oli silloin siellä, koska temppeliä ei ollut vielä rakennettu. Nälkä ja siten myös välttämättömyyden pakko sai Daavidin rikkomaan lain, joka koskee Herran huonetta. Edes seremonialaki ei siis ollut ehdoton, kun kysymyksessä oli sen soveltaminen. Opetuslapset eivät olleet tässä tilanteessa nälkäkuoleman partaalla, mutta ruoan tarpeessa kylläkin.

5.Temppelissä oli aina paljon tekemistä, ja sapattina työtä oli kaksin verroin, 4 Moos 28:9,10. Sapatinpäivänä oli nimittäin enemmän uhreja kuin minään muuna päivänä. Myös ympärileikkaus voitiin suorittaa sapattina, Joh 7:23. Lakia siis »rikottiin» temppelissä, ja sen tekivät temppelin omat papit, mutta se ei tarkoittanut sitä, että hengelliset velvollisuudet olisivat joutuneet ristiriitaan toistensa kanssa. Sapatin rikkominen merkitsee sitä, että pidetään sapattia tavallisena päivänä. Samaa sanaa käytetään Apt 24:6:ssa.

6.Jos papit saivat rikkoa sapatin, niin vielä suuremmalla syyllä Jeesuksella oli oikeus siihen. Jeesus viittaa tässä itseensä samalla tavalla kuin jakeissa 41 ja 42. Hän on suurempi kuin pyhäkkö (j. 6). suurempi profeetta kuin Joona (j. 41) ja suurempi kuningas kuin Salomo (j. 42).

7.Eettinen näkökulma on aina tärkeämpi kuin rituaalinen. Raamatun paikka, johon Jeesus viittaa, on Hoos 6:6. Tässä näemme suvereenin, ehdottoman, jumalallisen lain. Ihmisellä on aina oikeus osoittaa laupeutta, jopa velvollisuus tehdä niin. Tässä fariseukset horjuivat. Heidän hehkuva intonsa olla rituaalin osalta tunnontarkkoja syrjäytti muiden ihmisten huomioon ottamisen. Jumala on määrännyt uhrin, mutta pelkkä uhri ei koskaan voi tyydyttää häntä.

*************************************************

Jeesus parantaa sapattina

(Mark. 3:1-6; Luuk. 6:6-11)

9. Sitten Jeesus lähti sieltä ja meni heidän synagogaansa.

10. Siellä oli mies, jonka käsi oli surkastunut. Voidakseen nostaa syytteen Jeesusta vastaan fariseukset kysyivät häneltä: "Onko luvallista parantaa sapattina?"

11. Mutta Jeesus sanoi heille: "Jos jollakin teistä on lammas ja se putoaa kuoppaan sapattina, eikö hän tartu siihen ja nosta sitä ylös?

12. Kuinka paljon arvokkaampi onkaan ihminen kuin lammas! Sapattina on siis lupa tehdä hyvää." 

13. Sitten hän sanoi miehelle: "Ojenna kätesi."  Mies ojensi, ja käsi tuli ennalleen, yhtä terveeksi kuin toinenkin käsi.

14. Silloin fariseukset lähtivät ulos ja alkoivat punoa juonia Jeesusta vastaan, miten saisivat hänet surmatuksi.

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Matt. 12:9-14)

Jeesus parantaa kuivettuneen käden

9.Luukkaan mukaan (6:6) kyseessä on eri sapatti kuin edellisessä tapauksessa. Kun sanotaan, että tämä mainittu synagooga oli "heidän", se tarkoittaa edellä mainittujen fariseusten kuuluneen siihen.

10.Fariseukset halusivat asettaa Jeesukselle ansan saadakseen tilaisuuden tuomita hänet. "He" ovat tässä kirjanoppineita ja fariseuksia, mikä ilmenee Luukkaan kertomuksesta. He uskoivat Jeesuksen tulevan synagoogaan sapattina, ja he luottivat myös siihen, että hän ei voisi katsella hätää puuttumatta asiaan.

11.Jumalan tarkoitus lepopäivän asettamisessa oli, että se olisi rakkauden tekojen päivä. Yleensä ihmisillä oli sama käsitys tästä, kun kysymyksessä olivat kotieläimet. Miten paljoa ennemmin olisi pitänytkään hyväksyä lähimmäisen pelastaminen. Jeesuksen tässä mainitsemassa tilanteessa monet kuitenkin ratkaisivat ongelman kompromissilla. Lammas vedettiin ylös vasta sapatin päätyttyä, mutta sille toimitettiin syötävää sinä aikana.

12.Jos olisi kiellettyä tehdä hyvää sapatinpäivänä, niin sapatti olisi ollut huono päivä, ja ellei tekisi hyvää, kun siihen olisi tilaisuus, olisi se itsessään huono teko. Se olisi oikeastaan päivälle pahin mahdollinen häpäisy. Juutalainen opettaja Hillel oli sanonut: On luvallista lohduttaa ja käydä katsomassa sairasta ja rukoilla hänen puolestaan sapattina.

13.Jeesus vetosi miehen uskoon ja hänen kuuliaisuuteensa. Oikeastaan hän pyysi miestä tekemään sellaista, mihin tämä ei pystynyt. Käsi oli kuivettunut, eikä sitä voinut ojentaa. Hän sai käskyn käyttää voimaa ennen sen saamista. Kyseessä oli ehdoton uskon teko. Se, että mies ojensi kätensä, osoittaa hänen uskoaan Jeesukseen ja tämän parantamisvoimaa.

Monet seuraavat Jeesusta

14.Tässä on ensimmäinen viittaus Jeesusta vastaan vireillä olleisiin murhasuunnitelmiin. Fariseukset olivat raivoissaan, Luuk 6:11. He pitivät neuvoa myös herodilaisten kanssa (Mark 3:6), vaikka he muutoin vihasivatkin näitä. Tähän hetkeen asti he olivat tyytyneet etsimään Jeesuksesta vikoja, nyt he halusivat yrittää kaikkensa raivatakseen hänet tieltään. Ihmisen parantamista sapattina he pitivät kuolemanrikoksena, mutta murhan suunnittelemisessa ei ilmeisestikään ollut mitään pahaa.

*************************************************

Jeesus, Jumalan valitsema palvelija

15. Kun Jeesus huomasi sen, hän lähti sieltä. Monet seurasivat häntä, ja hän paransi heidät kaikki.

16. Mutta hän varoitti heitä saattamasta häntä julki,

17. jotta toteutuisi profeetta Jesajan kautta puhuttu sana:

18.     "Katso, minun palvelijani, jonka minä olen valinnut, minun rakkaani, johon minun sieluni on mieltynyt. Minä lasken Henkeni hänen ylleen, ja hän julistaa oikeutta pakanakansoille.

19.     Ei hän riitele eikä huuda, ei hänen ääntään kuulla kaduilla.

20.     Särkynyttä ruokoa hän ei muserra, savuavaa lampunsydäntä hän ei sammuta, ja hän on vievä oikeuden voittoon.

21.     Hänen nimeensä pakanakansat panevat toivonsa."

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Matt. 12:15-20(21)

15.Markus kertoo Jeesuksen lähteneen Gennesaretin järven rantaan, ja siksi on arveltu parannusihmeen tapahtuneen Korasinissa, mutta tästä ei tiedetä mitään varmaa. Jeesus olisi voinut tehdä ihmeen pelastaakseen henkensä, mutta hän alistui mieluummin samoihin rajoituksiin joita meillä on, ja niin hän vetäytyi pois. Hän ei tehnyt tätä pelon vuoksi, vaan päästäkseen hankaluuksista kansan kanssa, jota pelastamaan hän oli tullut. Sitä paitsi hän tiesi, että hänen hetkensä ei ollut vielä tullut. Hän ei kuitenkaan voinut vetäytyä pois hätää kärsivien ihmisten ulottuvilta. Kansa seurasi häntä, ja hän paransi heidät kaikki.

16.Jeesus antaa tämän käskyn jo kolmannen kerran. Hän ei koskaan etsinyt kiitosta, eikä tahtonut tulla kuuluisaksi ihmeiden tekijänä.

17.Lainaus on Jes 42:1-4:sta. Se ilmaisee syyn siihen, että Jeesus väistyi pois vihollistensa tieltä ja etsi yksinäisyyttä.

18.Sana "palvelija (pais)" voidaan kääntää myös vastineella lapsi'. Kristuksesta Jumalan palvelijana, ks. Fil 2:7-8. Sana "oikeus (krisis)" käännetään yleensä sanalla "tuomio". Jeesus on ystävällinen ja hyvä, mutta se ei sulje pois sitä, että hän on myös tuomari. Tuomio on välttämätön osa lunastustyötä. Sana "pakana" kuvaa kaikkia niitä, jotka eivät kuulu Juudan sukuun. Evankeliumin julistusta pakanoille ei ollut vielä aloitettu tuohon aikaan.

19.Hän ei huuda tai korota ääntään kaduilla tunnelman kohottamiseksi. Hän ei kiistele äänekkäästi katkerana, vaan julistaa totuutta rauhallisesti. Hän ei ollut

20.Jeesus tuli osoittamaan myötätuntoa ja armeliaisuutta kaikkia heikkoja kohtaan. Sana "ruoko" voi myös tarkoittaa soitinta, joka menee helposti rikki, paimenhuilua. Joka tapauksessa se kuvaa jotakin särkyvää (Hes 29:6). Se voi kuvata myös epävakaata ja huojuvaa, Matt 11:7. Mutta Jeesus ei halveksi tätä. Hän saa kyllä soittimeen jälleen sävelen! Suitseva kynttilänsydän on sellainen, jonka liekki lepattaa avoimessa lampussa. Öljy on käytetty loppuun, ja kynttilänsydän savuaa. Sillä ei ole mitään arvoa, ennen kuin lamppuun pannaan uutta öljyä. On mahdotonta saada aikaan musiikkia särkyneestä soittimesta, ja savuavasta kynttilänsydämestä lähtevä haju on epämiellyttävä. Sellainen oli se kansa, jonka luokse hän tuli, ja niin on ihmisten laita yleensä. Mutta Jumala ei tätäkään pidä halpana. Kuva näyttää meille ihmisen, joka on surujen, huolten tai synnin masentama. Jeesus tahtoo asettua puolustamaan jokaista, joka haluaa hänen apuaan. Apu koskee myös pakanoita, jotka voivat panna toivonsa häneen.

*************************************************

Jeesus ja Beelsebul

(Mark. 3:20-30; Luuk. 11:14-23, 12:10)

22. Sitten Jeesuksen luo tuotiin riivattu mies, joka oli sokea ja mykkä. Jeesus paransi hänet, niin että mies puhui ja näki.

23. Koko kansanjoukko hämmästyi ja sanoi: "Voisiko tämä olla Daavidin Poika?"

24. Kun fariseukset kuulivat sen, he sanoivat: "Beelsebulin, riivaajien päämiehen, voimalla hän ajaa ulos riivaajia."

25. Mutta Jeesus tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi heille: "Jokainen valtakunta, joka riitaantuu itsensä kanssa, tuhoutuu, eikä mikään kaupunki tai talo, joka riitaantuu itsensä kanssa, pysy pystyssä.

26. Jos Saatana ajaa ulos Saatanan, hän on joutunut riitaan itsensä kanssa. Kuinka hänen valtakuntansa silloin voi pysyä pystyssä?

27. Ja jos minä ajan ulos riivaajia Beelsebulin voimalla, kenen voimalla teidän lapsenne sitten ajavat niitä ulos? Niinpä he tulevat olemaan teidän tuomareitanne.

28. Mutta jos minä ajan riivaajia ulos Jumalan Hengen voimalla, silloinhan Jumalan valtakunta on tullut teidän luoksenne.

29. Kuinka kukaan voi tunkeutua väkevän miehen taloon ja ryöstää hänen tavaroitaan, ellei hän ensin sido sitä väkevää? Vasta sitten hän voi ryöstää hänen talonsa.

30. Joka ei ole minun kanssani, on minua vastaan, ja joka ei minun kanssani kokoa, se hajottaa.

31. Sen tähden minä sanon teille: jokainen synti ja pilkka annetaan ihmisille anteeksi, mutta Hengen pilkkaamista ei anteeksi anneta.

32. Jos joku sanoo sanan Ihmisen Poikaa vastaan, se annetaan hänelle anteeksi. Mutta jos joku puhuu Pyhää Henkeä vastaan, sitä hänelle ei anneta anteeksi, ei tässä eikä tulevassa maailmanajassa."

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Matt. 12:22-32)

Jeesus vastaa fariseuksille ja parantaa riivatun

22.Sana "silloin" ei ilmaise välittömästi seuraavaa tapahtumista, vaan on evankelistan tapa sitoa yhteen kaksi kertomusta, jotka puhuvat oikeastaan samasta totuudesta. Sokea sai näkönsä hänen ollessaan fariseusten keskellä, jotka olivat hengellisesti sokeita.

23.Kysymys esitetään ikään kuin siihen odotettaisiin jokseenkin kielteistä vastausta. Ei, ei kai hän ollut Daavidin poika, ja kuitenkin, kuka hän voi olla, kun kerran hän pystyy tekemään tällaista? Hämmästely osoittaa, että usko ei oikeastaan ollut kovinkaan vahva. "Daavidin poika" oli kansanomainen nimitys Messiaasta.

24.Markuksen mukaan nämä fariseukset tulivat Jerusalemista, Mark 3:22. Beelsebulista ks. 10:25. Fariseukset ilmaisivat uskovansa järjestäytyneeseen demonien valtakuntaan, jonka johtaja oli saatana, ja Jeesus hyväksyi tämän uskon (j. 25), mutta samanaikaisesti hän selitti heille, miten mahdotonta heidän oli hyökätä häntä vastaan siten kuin he nyt tekivät, He eivät voineet kieltää tosiasioita, ja silloin heillä ei ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin arvostella häntä tällä lailla.

25.Fariseukset eivät sanoneet Jeesukselle mitään suoraan, mutta hän ymmärsi heidän ajatuksensa. Ainoastaan Jumala pystyy siihen. Ihmiset usein tekevät virheitä, koska he eivät tiedä, mutta Jeesus ei koskaan erehtynyt. Hän ei koskaan ollut tietämätön. Hän tiesi, mitä ihmissydämessä asuu.

26."Beelsebul" ja saatana tarkoittavat samaa, pimeyden ruhtinasta, paholaista. Paholaiset eivät koskaan ajaisi ulos toisiaan. Hyvä asia johtaa hyvään, paha päinvastaiseen.

27.Josefus kertoo juutalaisista, jotka kiersivät ympäri riivaajien ulosajajina. Sellaisesta on esimerkki Apt 19:13:ssa. "Teidän lapsenne" tarkoittaa näitä henkien manaajia. Tässä ei ole kysymys lapsista fyysisessä mielessä, vaan heidän omaan yhteiskuntaluokkaansa kuuluvista ihmisistä.

28.Tavallisesti Matteus käyttää termiä »taivasten valtakunta». Hän tarkoittaa tässä samaa »Jumalan valtakunnalla», »Taivasten valtakunta» esiintyy 32 kertaa, »Jumalan valtakunta» tässä ja kolmessa muussa kohdassa (19:24; 21:31; 21:43). Kun Matteus käyttää ilmaisua »Jumalan Henki», Luukas puhuu »Jumalan sormesta», Luuk 11:20. Tällainen ilmaisutapa ei ollut harvinainen, 2 Moos 8:19. "On ... tullut (efthasen)" merkitsee, että valtakunta on eräällä tavalla tullut, vaikkakaan ei täydellisenä. Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus olivat vielä tulevaisuudessa. Sana ei kuvaa vain ajallista läheisyyttä, vaan myös läsnäoloa. Siihen voi liittyä myös vivahde, että se on tullut odottamatta heidän ylleen.

29.Väkevä on saatana, väkevämpi on Herra. Tämä toteutuu täydellisesti siinä, mitä kuvataan Ilm 20:2,10:ssa. Ainoastaan Jeesus voi vapauttaa niin täydellisesti kuin tässä kerrotaan - oikeastaan ryöstää "(diarpadzè)" häneltä kaikki, viimeiseen asti.

30.Tässä asiassa on mahdotonta olla puolueeton. Ei ole olemassa keskitietä, ihminen joko seuraa Kristusta ja vastustaa perkelettä tai seuraa perkelettä ja vastustaa Kristusta. Kuva kokoamisesta ja hajottamisesta on peräisin joko sadonkorjuusta tai lammaslauman vartioimisesta.

31."Hengen pilkkaaminen" on erityisen vakavaa, jopa niin paha asia, että sille ei ole anteeksiantamusta. Tässä ei tarkoiteta yhtä tai useampaa synnillistä tekoa, vaan ihmisen omaksumaa asennetta. Alkutekstin sana "pilkka" ilmaisee äärettömän karkeata rikkomusta, syytöstä, että Pyhä Henki olisi jotakin väärää ja saastaista, jotakin saatanallista. Juutalaiset olivat vaarassa tehdä tämän synnin väittäessään Jeesuksen olevan yhteistyössä riivaajien päämiehen kanssa ja ihmeen tapahtuneen tämän voimalla. Syy siihen, että tätä syntiä ei voida antaa anteeksi, ei ole se, että Herra ei voisi tai haluaisi tehdä sitä. Syy on se, että ihminen on paatunut ja katumaton. Hän ei edes halua saada anteeksi. Levottomuus siitä, onko tehnyt tämän synnin, osoittaa, ettei ole sitä tehnyt.

"Sentähden" viittaa edellisiin jakeisiin. Koska puolueettomuus on mahdotonta, seuraus on näin ankara. Kuolemansynnistä ks. myös 1 Joh 5:16 ja Hebr 6:4-10.

"Jokainen synti (pasa hamartia)", kaikenlainen muu synti. Sanaa "pilkka (blasfêmia)" käytetään useissa yhteyksissä Ut:ssa niistä, jotka pilkkaavat korkeampia voimia, Juud 8. Kaiken herjauksen tulee olla kaukana meistä (Ef 4:31), sanakiistat aiheuttavat herjauksia (1 Tim 6:4), henkivaltojen herjaaminen (2 Piet 2:10), Jeesuksen herjaajat (Matt 27:39).

32.Itsensä paaduttaneella ei enää ole anteeksisaamisen edellytyksiä, nimittäin katumusta, parannuksentekoa ja uskoa. Kun ihminen on joutunut tälle asteelle, kääntymys on mahdoton. Tässä ei tarkoiteta mitään yksittäistä syntiä, jonka ihminen voisi tehdä tietämättään. "Maailma (aièn)", ajanjakso - pitkä tai lyhyt -, aikakausi. "Tuleva maailma" voi tarkoittaa tuhatvuotista valtakuntaa, mutta jae on tulkittu myös niin, että Jeesus eli tätä sanoessaan lain aikakautta ja viittasi evankeliumin aikaan.

*************************************************

Puu ja sen hedelmät

(Luuk. 6:43-45)

33. "Tehkää puu hyväksi, niin sen hedelmästäkin tulee hyvä, tai tehkää puu huonoksi, niin sen hedelmästäkin tulee huono. Hedelmästä puu tunnetaan.

34. Te kyykäärmeiden sikiöt, kuinka te voisitte puhua hyvää, kun itse olette pahoja! Sydämen kyllyydestä suu puhuu.

35. Hyvä ihminen tuo hyvyytensä varastosta esiin hyvää, ja paha ihminen tuo pahuutensa varastosta esiin pahaa.

36. Mutta minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset puhuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili.

37. Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi."

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Matt. 12:33-37)

33.Tässä toistetaan se, mitä jo aiemmin on sanottu hyvistä ja huonoista puista, 7:16. Kullakin puulajilla on omanlaisensa hedelmät. Niin ollen ihmisen "teot" paljastavat, mitä hänen sydämessään asuu. Jeesuksen elämä tuotti hyviä hedelmiä, kun taas fariseusten hedelmät olivat niin pahoja, että heitä oli varoitettava sen synnin tekemisestä, jota ei voinut saada anteeksi.

34.Sanat ovat kuin hedelmiä, jotka versovat esiin hyvästä tai pahasta sydämestä (j. 33). Ihmisen sanat kypsyvät hänen mielessään ja antavat täydellisen kuvan hänen sydämensä asenteesta. Vrt. Ef 4:29. Sydän on ikään kuin vesisäiliö. Siihen mahtuu paljon, mutta kun se on täysi, ajatukset tulvivat yli sanoina. Nämä sanat osoittavat, mitä sydämessä on. Johanneskin oli nimittänyt fariseuksia kyykäärmeitten sikiöiksi (Matt 3:7). "Ekhidna" voi tarkoittaa sekä tavallista että myrkkykäärmettä. "Kyykäärmeen sikiö" voi tarkoittaa myös saatanan jälkeläistä. Hänethän tunnetaan nimellä »se vanha käärme».

35.Aarteet otetaan esiin tarvittaessa. Emme voi kuluttaa enempää kuin olemme koonneet. Hyvällä ihmisellä on tarjottavana jotakin hyvää, pahalla ihmisellä pahaa.

36.Turhien sanojen ongelma ei ole puheessa vaan sydämessä (j. 34). "Turha (argon)" tarkoittaa toimimatonta, tarkoituksetonta, joka ei johda mihinkään tulokseen. Se voi merkitä myös Jumalan halveksimista ja sanoja, jotka ilmaisevat jotakin muuta kuin henkilö oikeastaan tarkoittaa. Kyseessä ovat moraalisesti hyödyttömät puheet. 2 Piet 1:8:ssa sana on käännetty vastineella »toimeton». "Tuomiopäivä", ks. myös Apt 17:31 ja Ilm 20:11-15.

37.Sanat itsessään eivät voi tuomita eivätkä tehdä vanhurskaaksi, mutta ne paljastavat sydämen tilan, joka on joko hyvä tai paha. Ks. Jaak 3:2-12.

*************************************************

Jeesukselta vaaditaan merkkiä

(Mark. 8:11,12; Luuk. 11:29-32)

38. Silloin muutamat kirjanoppineet ja fariseukset sanoivat Jeesukselle: "Opettaja, me haluamme nähdä sinulta merkin."

39. Hän vastasi heille: "Tämä paha ja avion rikkova sukupolvi vaatii merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonan merkki.

40. Niin kuin Joona oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin myös Ihmisen Poika on oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä.

41. Niiniven miehet nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja ovat sille tuomioksi, koska he kääntyivät Joonan saarnan vaikutuksesta. Mutta tässä on enemmän kuin Joona!

42. Etelän kuningatar herää tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja on sille tuomioksi, koska hän tuli maan ääristä saakka kuulemaan Salomon viisautta. Mutta tässä on enemmän kuin Salomo!"

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Matt. 12:38-42)

Fariseukset vaativat merkkiä

38."Merkin vaatimisesta" kerrotaan Raamatussa kuudessa paikassa, tämän lisäksi 16:1; 24:3; Luuk 11:16; Joh 2:18; 6:30:ssa. Luuk 11:16:n mukaan nämä merkin pyytäjät eivät olleet samoja ihmisiä kuin Matt 12:24:ssa. Jeesus ei milloinkaan tehnyt ihmeitä ja tunnustekoja ihmisten uteliaisuuden tyydyttämiseksi tai saadakseen heiltä kiitosta. Hän teki niitä auttaakseen hädässä olevia ihmisiä, sekä myös osoittaakseen valtansa.

39.Jumala oli usein antanut kansalleen merkkejä. Vt:ssa kerrotaan Gideonista, Hiskiasta ja Aahaasta, joista yksi sai merkin jopa sitä pyytämättä. Nämä fariseukset olivat saaneet kylliksi näyttöä. Heidän ongelmansa oli, että he eivät halunneet uskoa. Jakeesta selviää, että Jeesus ei puhunut ainoastaan jollekin fariseusten ja kirjanoppineiden ryhmälle, vaan hän leimaa koko sukupolven pahaksi ja uskottomaksi. Pahuus ilmenee siinä, että ei tahdota tietää totuutta. Uskottomia ja luopioita ei merkkikään olisi auttanut. Merkki olisi heidän mielestään kuitenkin peräisin saatanasta. Sitä paitsi Jeesus itse oli Jumalan merkki.

40.Tässä Jeesus toisen kerran julkisesti ilmoittaa "nousevansa ylös" kolmantena päivänä kuolemansa jälkeen (ensimmäinen kerta Joh 2:19). Vuorokausi, kreikaksi "nykhthêmeron" (2 Kor 11:25) alkoi jo edellisenä iltana auringon laskettua (Vrt. 1 Moos 1:5). Vuorokauden osaakin sanottiin päiväksi, esim. 1 Sam 20:12; Ester 4:16 ja 5:1. Juutalaisen ilmaisutavan mukaan perjantai-illasta sunnuntaiaamuun on kolme päivää ja kolme yötä, koska ensimmäisen ja viimeisen päivän osat katsotaan kokonaisiksi vuorokausiksi. Jeesus puhuu tässä historiallisena tosiasiana siitä, että suuri kala nielaisi Joonan, Joona 2:1. Tämä ei ole toisarvoinen ihme, vaan se kuvaa Jeesuksen kuolemaa ja ylösnousemusta. Jeesus astui alas tuonelaan (1 Piet 3:19), mutta hän ei tarkoita tässä sitä. Hän puhuu ajasta, jonka ruumis tuli lepäämään haudassa.

41."Niinive", Assyrian valtakunnan mahtava pääkaupunki Tigris-virran varrella, oli sen ajan maailman suurin kaupunki. Se oli ainoa Israelin ulkopuolella oleva kaupunki, joka sai kuulla juutalaista profeettaa, ja sen asukkaat tekivät parannuksen. Jeesus oli paljon suurempi kuin tämä profeetta, hän oli suurempi kuin kuningaskin, jota sentään tultiin kuulemaan maan ääristä saakka (j. 42), mutta juutalaiset eivät tahtoneet kuulla häntä.

42.Vastakkainasettelu edelliseen jakeeseen nähden on selvä. Niiniven asukkaat saivat sanoman omaan kaupunkiinsa. Saban, Etelän kuningatar - luultavasti Punaisen meren lähettyviltä - joutui matkustamaan pitkän matkan. Siksi hänen uskonsa on esimerkillisempää kuin Niiniven asukkaiden, ks. 1 Kun 10:1-13. Kuningattaren kiinnostusta ei herättänyt Salomon loisto tai valta, vaan hänen viisautensa. Mutta viisautta ei voi siirtää. Kuningatar saattoi oppia Salomolta, mutta ei voinut saada suurempaa viisautta. Sen voi tehdä hän, joka on suurempi kuin Salomo, Jaak 1:5. "Maan ääristä" kuvaa erittäin suurta etäisyyttä, 5 Moos 28:49. Sekä Niiniven asukkaat että Etelän kuningatar olivat pakanoita, mutta he uskoivat Jumalan sanaan, julistipa sitä Israelista tullut profeetta tai maan kuningas. Israelin kansa sitä vastoin kieltäytyi uskomasta Jumalan sanaa, kun sitä julisti hän, joka oli suurempi kuin Joona ja Salomo - niin, pyhäkköäkin suurempi, j. 6.

*************************************************

Saastaisen hengen paluu

(Luuk. 11:24-26)

43. "Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, se kuljeskelee vedettömillä seuduilla etsien lepopaikkaa mutta ei löydä.

44. Silloin se sanoo: 'Minä palaan asuntooni, josta lähdin.' Kun se tulee, se löytää asunnon tyhjillään, lakaistuna ja järjestyksessä.

45. Silloin se menee ja hakee mukaansa seitsemän muuta henkeä, pahempia kuin se itse. Ne tulevat sisään ja jäävät sinne asumaan, ja sen ihmisen tila on lopussa pahempi kuin alussa. Näin käy myös tälle pahalle sukupolvelle."

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Matt. 12:43-44)

Pahojen henkien toiminta

43.Yksi "saastainen henki" ilmoittaa toiselle, että tilaa on useammille, tässä tapauksessa kahdeksalle. Yksikin oli jo kyllin paha. Jos ihmisestä lähtenyt paha henki ei löydäkään lepoa, ihminen voi löytää levon Jeesuksen luona. "Autioita paikkoja", oikeastaan »vedettömiä» ja siksi asumattomia. Sellaisilla alueilla ei asunut ihmisiä eikä eläimiä. Luukkaalla (11:24 s.) tämä kappale esiintyy yhteydessä, joka Matteuksella on mainittu jakeessa 30: »Joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan». On mahdotonta olla puolueeton hengellisissä asioissa.

44.Sen, joka vapautuu riivaajista, tulee saada uusi asukas, Pyhä Henki, tyhjentyneeseen huoneeseen. Ellei niin käy, hän joutuu uudelleen alttiiksi saatanalle. Jos ihminen ottaa vastaan Jeesuksen Herranaan, saastaisen hengen on mahdotonta palata takaisin. Sille ei ole tilaa. "Lakaiseminen" kuvaa ulkonaisia hyviä tekoja ja silminnähtävää parannusta. Maria Magdaleena oli vapautunut seitsemän riivaajan vallasta, Mark 16:9; Luuk 8:2.

*************************************************

Jeesuksen äiti ja veljet

(Mark. 3:31-35; Luuk. 8:19-21)

46. Jeesuksen vielä puhuessa kansalle hänen äitinsä ja veljensä seisoivat ulkona ja halusivat puhua hänen kanssaan.

47. Niin joku sanoi hänelle: "Äitisi ja veljesi seisovat ulkona ja haluavat puhua sinun kanssasi."

48. Mutta hän vastasi sanantuojalle: "Kuka on minun äitini, ja ketkä ovat minun veljiäni?" 

49. Sitten hän ojensi kätensä opetuslapsiinsa päin ja sanoi: "Tässä ovat minun äitini ja veljeni!

50. Sillä jokainen, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini."

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Matt. 12:44-50)

44.Sen, joka vapautuu riivaajista, tulee saada uusi asukas, Pyhä Henki, tyhjentyneeseen huoneeseen. Ellei niin käy, hän joutuu uudelleen alttiiksi saatanalle. Jos ihminen ottaa vastaan Jeesuksen Herranaan, saastaisen hengen on mahdotonta palata takaisin. Sille ei ole tilaa. "Lakaiseminen" kuvaa ulkonaisia hyviä tekoja ja silminnähtävää parannusta. Maria Magdaleena oli vapautunut seitsemän riivaajan vallasta, Mark 16:9; Luuk 8:2.

Jeesuksen äiti ja veljet

46.Syy, miksi Jeesuksen äiti ja veljet tulivat tässä tilanteessa, kerrotaan Mark 3:20-21:ssa. He katsoivat hänen olevan poissa suunniltaan, mieletön. Joh 7:5 sanoo, että hänen veljensä eivät uskoneet häneen. Näyttää siltä, että jopa Mariankin mielestä Jeesus meni liian pitkälle. Tämä oli arvattavasti yksi Jeesuksen elämän suurimmista henkilökohtaisista vaikeuksista - hänen omaisensa eivät uskoneet häntä. Veljien nimet mainitaan Matt 13:55:ssa.

Vertauksia taivasten valtakunnasta

47.Jeesuksen lähimmät omaiset seisoivat ulkopuolella ja tahtoivat puhutella häntä. Heidän olisi oikeastaan pitänyt olla sisällä häntä kuuntelemassa.

48.Jeesuksen sanoissa ei ole kunnioituksen puutetta. Sitä rakkautta, jota hän osoitti kaikkia ihmisiä kohtaan, hän luonnollisestikin osoitti myös lähimmilleen.

49.Jeesus ottaa kaikki uskovat vastaan ikään kuin he olisivat hänen lähimpiä sukulaisiaan. Hän rinnastaa heidät äitiinsä ja veljiinsä.

50.Kristillisyys on "Jumalan tahdon tekemistä". Kysymys ei ole Jeesuksen matkimisesta, vaan siitä, että hän saa ohjata meidän elämäämme ja toimintaamme. Alkutekstissä korostetaan, että ainoastaan se, joka tekee Isän tahdon, on osallinen tästä perheyhteydestä.

 

Sivun alkuun

©2019 MATTEUKSEN EVANKELIUMI - suntuubi.com